Eerste Buurt Bestuurt Pendrecht bijeenkomst van 2013

6 professionals en 7 bewoners en een aantal afmeldingen, het sneeuwde. Buurt Bestuurt Pendrecht kwam bij elkaar in het Servicepunt Pendrecht Zuid.

De vorige keer op 5 november waren een aantal prioriteiten vastgesteld door de groep. Buurt Bestuurt had een poosje stilgelegen in verband met het vertrek van de vorige wijkcoördinator en de reorganisatie bij de deelgemeente. Nu waren er nieuwe trekkers in de personen van Janny van Gils en Nanda Jonker van de deelgemeente Charlois. De vervolgafspraak was op 14 januari in het Servicepunt Zuid.

Terugkoppeling acties Stz en politie
Stadstoezicht heeft samen met de politie van 24 april t/m 15 mei buiten de normale werkzaamheden ook acties verricht op extra handhaven van verkeerd aangeboden huisvuil. Bij 14 containers was huisvuil ernaast aangetroffen en heeft dit geresulteerd in het uitdelen van 6 bekeuringen.
Totaal is 200 uur beschikbaar waarvan nu 2 x 32 uur is benut. Restant nog te besteden uren 136 uur.

De 3 prioriteiten van de vorige keer waren uitgemond in 3 uit te voeren acties voor dit overleg:

1. Karel de Stouteflat
Bij de Karel de Stouteflat wordt veel illegaal huisvuil gestort; mogelijk ook door mensen van buiten Rotterdam. Stadstoezicht zal in de ochtend gaan handhaven tussen 8-9 uur (dit is buiten de reguliere werktijd).
2. Actie bewoonster
Mevrouw Rodriquez wil een telefooncirkel met bewoners opzetten (soort burgerwacht) i.v.m. de vele inbraken die in de wijk plaatsvinden. De aanwezige bewoners vinden het een goed idee. Een ieder ontvangt de stukken hierover en voor diegene die niet de vergadering konden bijwonen wordt het ook nog bijgevoegd bij het verslag.
Tijdens de vergadering wordt besloten het gebied Buurt Bestuurt uit te breiden tot aan de Krabbendijkestraat en de Slinge.
3. Fijnaartpad
– Wat wordt er gedaan voor de jongeren wonende aan het einde Fijnaartpad (leeftijd 6 t/m12 jaar)?
– Speeltoestellen Fijnaartpad
– Het westelijke deel heeft weinig speelveldjes; wel voetbalveld
– Voormalige locatie Valckensteyn zou een mooie voetballocatie zijn.
Met D. Verhaar (TOS) en de bewoners Heijter, Tahloe, Sotirakis en Janny en Nanda wordt een afspraak gemaakt om gezamenlijk te kijken naar een geschikte locatie.

Er is gepost bij de Karel de Stouteflat. Het grofvuil wordt vaak ‘s nachts neergezet. Er wordt verder gekeken naar wat hieraan te doen is.

Er komt een bijeenkomst met de bewoners, die met inbraak te maken gehad hebben.

De speelplekken zijn bekeken en er komt een actie om de vuurwerktroep op te ruimen.

Meneer Lam meldde parkeeroverlast en gevaarlijke situatie en geeft de oplossing erbij aan.

Coach Hans Hoekman was op de bijeenkomst en deed de bestuurders van de buurt een aantal handige tips aan de hand.

Hij had ook een nieuwsbrief rondgestuurd met onder andere zo’n tip erin:

Dé tip van Buurt Bestuurt coach Hans Hoekman.
Hallo buurtbestuurt tijgers,
In veel buurtcomités wordt regelmatig gesproken over plaatsen waar te hard gereden wordt. In een wijk in Roosendaal is actie ondernomen door bewoners stickers te geven die ze op hun kliko kunnen plakken. Zo wordt verspreid door de buurt regelmatig aandacht gevraagd voor de snelheid.
Ik bedacht me toen dat het leuk zou zijn als iemand zo’n sticker zou ontwerpen, waar het buurt bestuurt logo in herkenbaar is. Die zouden we voor allerlei verschillende acties kunnen gebruiken. Een voorbeeld is te vinden op: deze foto
Welke buurt neemt de handschoen op ?
Hans Hoekman
senior-wijkagent Nieuwe Westen
buurt bestuurt coach

www.buurtbestuurt.nl