Eerste schouw van 2013

Een forse groep met nieuwe gezichten en ook enkele vertrouwde deelnemers meldde zich vanmorgen, woensdag 27 februari, in het Servicepunt Charlois Zuid.

Schouwen op “schoon en heel” wordt in alle wijken acht maal per jaar gedaan door professionals en bewoners van de wijk. Daarnaast wordt door professionals gemiddeld vier keer per jaar een productnormeringsschouw gehouden. Tijdens deze schouw wordt een waarde toegekend aan het schoon- en heel niveau in de wijk. De schouwfrequentie die inmiddels erg hoog is, wordt in 2012 op onderdelen om budgettaire redenen verlaagd tot 4 keer per jaar.

Staat er in het programma van de deelgemeente voor het betrekken van bewoners bij schoon, heel en veilig. Veilig is een hoofdstuk apart. Schoon en heel werd dus 4 keer in 2012 beoordeeld en dat gaat ook in 2013 gebeuren.

Enfin naast de 10 bewoners meldden zich Ben Hazebroek van Gemeentewerken, Nanda Jonker van de deelgemeente en Ricky van StadsToezicht. Ook Joke Pors van Woonstad Rotterdam was erbij. Zij is manager beheer van verschillende wijken in Charlois waar Pendrecht ook bij hoort.

Nieuw bij de bewoners was Jan de Bruin. Hij ging mee om de Zierikzeebuurt te bekijken. Dat was een koud werkje. Want de werkelijke temperatuur was dan wel boven het vriespunt, maar de gevoelstemperatuur lag flink lager.

Na de schouw werd teruggekeken op een behoorlijk schone buurt. Sinds de wijziging van hondenbeleid ligt er weliswaar wel overal hondenpoep. En ook bleek er in de Zierikzeebuurt weinig kapot te zijn. Er stonden een aantal lantaarnpalen een beetje scheef en men zag her en der een bord met daarop een einddatum, die al voorbij was.

Het cijfer lag dus hoog. Boven de 4.

En over die borden zei Ben Hazebroek: “Ze zijn van de weg weggedraaid, dus buiten dienst. Er is op dit moment te weinig capaciteit om ze meteen weg te halen. Dat gebeurt vast één dezer dagen.”

Je leert er ook wat van van zo’n schouw.

En bij het laatste schouwpunt op de kruising van de Kerkwervesingel met de Herkingenstraat werd de groep nagezwaaid door Claudette de Agua Rosada. Haar balkonnetje zou vast hoge cijfers van de groep gekregen hebben. Fraai hoor al die vlinders.