Eerste uitkomsten Burgertop voor Rotterdam Zuid

Een vrolijke boel in Ahoy met zo’n 700 bewoners en 250 gespreksleiders op zaterdag 26 januari.

Betere scholing voor kinderen en jongeren en meer ondersteuning voor ouders bij de opvoeding. Meer aandacht voor veiligheid en overlast door jongeren. Meer aandacht voor de goede dingen van Zuid. Weinig vertrouwen in de mogelijkheden om aan het werk te gaan en 40 bewoners die zich hebben gemeld om beleid te maken. Dat zijn de eerste resultaten van de Burgertop Duizend op Zuid, die zaterdag 26 januari voor het eerst in Nederland is gehouden. Zo’n 700 bewoners en 250 gespreksleiders, notulisten en ondersteuners kwamen op hun vrije zaterdag bij elkaar in Ahoy Rotterdam om te praten over het leven in Rotterdam Zuid en een bijdrage te leveren aan het verbeteren daarvan.
Burgemeester Aboutaleb, minister Blok en burgemeester Van der Laan van Amsterdam trapten af. Burgemeester Aboutaleb riep jongeren op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de hen aangeboden kansen aan te pakken. Minister Blok onderstreepte het belang van school en werk om op korte termijn vooruitgang te boeken. Burgemeester Van der Laan, die als minister van wonen, wijken en integratie in 2010 aan de wieg heeft gestaan van het Nationaal Programma, was speciaal uit Amsterdam gekomen om de bewoners een hart onder de riem te steken. Rotterdam Zuid verdient extra aandacht en middelen ten opzichte van de rest van de vier grote steden.

Met de Burgertop wil het Nationaal Programma Rotterdam Zuid bewoners toelichten wat de bedoeling is van het programma en vooral mensen de gelegenheid geven te reageren en eigen punten in te brengen. Tijdens de Burgertop is getoetst of bewoners het eens zijn met de voor hen belangrijkste punten van het programma. Meer uren naar school, kiezen voor techniek en zorg, en de keuze voor betaald werk aantrekkelijker maken als beste oplossing voor problemen als ondermeer hoge schooluitval en uitkeringsafhankelijkheid.

Dat ouders hun kinderen beter moeten opvoeden en moeten zorgen dat ze een verstandige opleiding kiezen vindt bijna iedereen, en dat iedereen iets moet doen voor zijn geld ook. Bewoners zijn het het minst eens met het uitgangspunt dat er wel werk is en dat het vooral van houding en gedrag afhangt of je aan de slag kunt of niet. Veel bewoners geven aan dat ze niet weten waar de banen te vinden zijn en dat ze ondanks vele malen solliciteren niet aan betaald werk komen. Voorzitter van het NPRZ, wethouder Hamit Karakus, beloofde op zoek te gaan oplossingen en wees er daarnaast op dat flexibel werk een goed begin is nu vaste arbeidscontracten bijna niet worden aangegaan.

Daarnaast wijzen bewoners erop dat onderwerpen als schoon, veilig en handhaving nog alle aandacht verdienen. Bewoners zijn het ermee eens dat problemen benoemd moeten blijven, maar vragen ook de positieve kanten van Zuid te belichten. Aan het eind van de dag hebben zich 40 mensen gemeld (de ‘Z40’, naar analogie van de Belgische G32) die willen helpen beleid te maken. Sommige mensen hebben afgesproken elkaar te gaan helpen, bijvoorbeeld met solliciteren.

De komende weken gaat het NPRZ aan de slag met de ingevulde formulieren. De uitkomsten worden gepubliceerd op www.duizendopzuid.nl en rotterdam.nl/nationaalprogrammarotterdamzuid.
Alle deelnemers krijgen de samenvatting toegestuurd en geïnformeerd over wat er gebeurt met de uitkomsten. Ook worden bewoners die zich gemeld hebben voor activiteiten als ‘buurt bestuurt’ of voor vrijwilligerswerk benaderd door de juiste instanties.