Eigen buurtblad voor de Charloisse Lagedijk

De Charloisse Lagedijk heeft nu een eigen buurtblad: De Zuidrander.
De bewoners van de Charloisse Lagedijk hebben nu een eigen buurtblad: De Zuidrander. Eind juli of begin augustus valt het eerste nummer van dit glossy full-colourblad vol met buurtnieuws in de brievenbus van bewoners en ondernemers van de Zuidrand (Charloisse Lagedijk en omgeving). Het is de bedoeling dat het blad vier keer per jaar verschijnt in een oplage van 500 exemplaren.