Ellemeethof: bloemen-, speel- en kruidentuin?

Er is een aanvulling op het bericht van gisteren over de wens aan een boom op de Ellemeethof. Het idee blijkt uitgebreider. Aan de andere kant van gemeenschappelijke tuin hangt een soortgelijk papier met meer tekst en bewoners hebben ook een bericht in de brievenbus gekregen.
Het papier aan de éne kant blijkt maar een deel van het idee te bevatten. Gisteren werd er in een bericht aandacht aan besteed. Leek het eerst dat de schrijver(s) een wens opgehangen hadden met het idee. Dit hangen we op en dan gaat de gemeente of de woningbouwvereniging het wel uitvoeren. Dan komt er vanzelf een bloemen-, speel- en groente tuin.

Dagburgemeester Mario Bosch ontdekte het stuk papier. Hij had ook al de indruk dat er misschien meer mee bedoeld was. De zin eindigde zo abrupt.

Aan de andere kant van de gemeenschappelijke tuin hangt een soortgelijk papier, maar dat is uitgebreider. Het bestaat ook uit twee vellen kettingpapier uit een matrixprinter. En daar uit blijkt dat er toch veel meer achter het idee zit dan op het eerste gezicht leek.

Het gaat niet alleen om het uiten van een wens, maar er zit ook een oproep aan de bewoners aan vast. Bewoners uit de flat weten te vertellen dat de bewoners het idee ook in de bus gekregen hebben. De ouden de wijsheid maar de jeugd = de toekomst. Mooie spreuk. De bewoners worden ook opgeroepen in beweging te komen.

Als iedereen zijn steentje wil bijdragen in de vorm van bloemenzaad en dergelijke.

Er gaat dus iets moois groeien aan de Ellemeethof.