En de verlichting van de klok laat het weer afweten…

Kort geleden werd de verlichting van de Bavoklok weer gerepareerd. Maar opnieuw branden niet alle wijzers van de klokken.
Vanmorgen was de grote wijzer van de noordklok weer uit.