En die weg slaat hier af naar Pendrecht

Lidwien van den Houten laat hier op de foto zien waar de pijpleiding een bocht maakt de wijk Pendrecht in. Het fietspad maakt hier bij de Krabbendijkestraat immers ook een bocht naar de Nieuwe Vossemeerweg Pendrecht in. Bij die bocht komt ook de aftak vanaf de grote pijpleidingen, die het warme water heen en terug voeren, de wijk in.
Er werden meteen grappen gemaakt over verwarmde fietspaden. Je ziet immers ook waar in Rotterdam de stadsverwarming loopt in de winter. Gemeentewerken gaf echter de verzekering dat de Deense buizen zo goed geïsoleerd zijn dat er wel wat van te zien zal zijn, maar het verlies aan warmte veel minder zal zijn dan bij de stadsverwarming.
Voor de operatie is een apart gemeentelijk bedrijf in het leven geroepen. De distributie gaat gebeuren door Eneco, E-on en Nuon. Binnenkort is er op de BOP aan de Ossenisseweg 99 een boekje over de aanleg en over het restwarmtebedrijf. Er komt ook een cd-rom waarop de presentatie te zien is. Die cd-rom is straks bij de BOP te bekijken.