En er zijn ook Oeral Kozakken en Uzory in de Sint Bavokerk

Op 17 december 2009 zal het Oeral Kozakkenkoor, onder leiding van Gregor Bak, zingen in de Sint Bavokerk, Slinge 775, Rotterdam – Pendrecht. aanvang 19:30 uur.
Het koor wordt begeleid door een muziekgezelschap uit de Oekraïne: Uzory. Het programma bestaat uit Kerstliederen, Oudrussische liederen, en folkloristische liederen.
Het Oeral Kozakkenkoor verzorgt Russisch Kerstconcert

Op 17 december 2009 zal het Oeral Kozakkenkoor, onder leiding van Gregor Bak, zingen in de Sint Bavokerk, Slinge 775, Rotterdam – Pendrecht.
Het koor wordt begeleid door een muziekgezelschap uit de Oekraïne: Uzory. Het programma bestaat uit Kerstliederen, Oudrussische liederen, en folkloristische liederen.

Het Oeral Kozakkenkoor werd in 1591 door Tsaar Fjodr Ivanovich het regiment der Oeral Kozakken opgericht. Dit regiment ruiters vormde niet alleen een gevechtseenheid, maar diende ook als garde-eskadron van de Tsaar. De Oeral Kozakken, geliefd vanwege hun welluidende zang, waren dikwijls aanwezig bij festiviteiten van de Tsaar en zijn grootvorsten, waar ze triomfen vierden door uitvoeringen van Byzantijnse gezangen en Russische Kozakkenliederen. Het regiment was operationeel tot 1917, het jaar van de omwenteling naar een socialistisch regime. Na de daarop volgende burgeroorlog weken vele kozakken naar West Europa uit.
In 1924 richtte de oud-kozak Andrej Scholuch in Parijs het Oeral Kozakkenkoor op. Dit koor boekte, met name in Duitsland, grote successen. Toen evenwel het koor met uitsterven werd bedreigd werd het nieuw leven ingeblazen door Nikolaj Romanovich Bessalov, die het koor in 1974 in Nederland voortzette en alle rechten van het oorspronkelijke regiment officieel overgedragen kreeg van Scholuch. Daardoor is het Oeral Kozakkenkoor gerechtigd tot het voeren van het regimentswapen. Na het overlijden van Bessalov in 1978 en Scholuch in 1979 heeft het koor, steeds onder deskundige leiding en gesteund door bekwame adviseurs, de kwaliteit hoog gehouden. Sinds december 1993 is Gregor Bak, die reeds tien jaar als repetitor en later als tweede dirigent aan het koor verbonden was, dirigent van het koor. Hij wordt geassisteerd door repetitor Jack de Bie.

Het uit ca. 35 mannen bestaand koor krijgt in binnen- en buitenland een steeds grotere bekendheid en heeft verschillende radio- en televisieoptredens verzorgd.

17 december 2009, aanvang 19:30 uur
Sint Bavokerk
Slinge 775
Rotterdam.

Kerk open vanaf 19:00 uur.

Kaarten à € 15,= in de voorverkoop verkrijgbaar bij:
Poelier ’t Haasje , Plein 1953 nr.4 , Rotterdam
De Middelburgt , Plein 1953 nr. 191, Rotterdam
Vitaal Pendrecht, Plein 1953 nr. 63, Rotterdam
Of Telefonisch mevrouw Bien Hofman TEL: 06-12444013
Voor bewoners van Pendrecht en Wielewaal kaarten a € 10.-

Voor nadere informatie:
06-12387634,
06-21244357,
of 06-12478809