En nog maar eens een held

“Ik zet me in voor mijn buren. Dat doe ik voor hen, maar ook voor mezelf. Het is leuk om te doen en de mensen zijn erg blij als ik kom. Zelf ben ik alleen, dus ik vind het gezelschap ook fijn. Het idee is eenvoudig. Sommige oudere wijkbewoners hebben behoefte aan contact, hulp bij klusjes in huis, begeleiding naar activiteiten of gewoon een kopje koffie en een fijn gesprek. Ik wil die hulp graag bieden. En ik raad het andere mensen ook aan. Het heeft geen zin om thuis te mopperen, het is veel fijner om andere Pendrechters een handje te helpen. Het mooie van dit werk is dat ik ook veel verhalen van anderen hoor. Op die manier delen we de leuke, maar ook de verdrietige ervaringen met elkaar. Dat biedt steun. Ik vind het dan ook bijzonder en dankbaar werk. En we zijn hard op zoek naar meer vrijwilligers voor het Buren voor Buren project van Aafje. Iets voor u misschien?”

Groetjes Corrie le Comte-Les

Dit is allemaal nodig, want er is eenzaamheid onder senioren.
Uit onderzoek blijkt dat 6% van de Nederlanders in een sociaal isolement leeft, dat wil zeggen dat ze weinig of geen betekenisvolle contacten hebben en zich daar eenzaam en ongelukkig door voelen. Hoewel sociaal isolement onder alle leeftijdscategorieën voorkomt, neemt het risico om geïsoleerd te raken sterk toe naarmate mensen ouder zijn. Zo is het percentage sociaal geïsoleerden bij 65-plussers 12%. Ook in Pendrecht is dit geval, een bijkomend feit is dat er in Pendrecht procentueel meer senioren woonachtig zijn dan in de rest van Rotterdam. Pendrecht heeft verhoudingsgewijs dus ook meer te maken met deze problemen.

Sociaal isolement is een probleem dat natuurlijk niet van de ene op de andere dag ontstaat, maar is het gevolg van een langdurig proces dat soms al in de jeugd is begonnen. Meestal is er sprake van een ingrijpende levensgebeurtenis die een negatieve spiraal in gang heeft gezet: een verhuizing, het verlies van werk, een echtscheiding, gezondheidsproblemen, het overlijden van de partner, enzovoorts. Als mensen niet in staat zijn om na zo’n vervelende gebeurtenis de draad van hun leven weer op te pakken, kunnen ze in een sociaal isolement raken. Een gebrek aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en probleemoplossende vermogens speelt hierbij een rol.

Buren voor Buren

Om Pendrechtse senioren te helpen en een steuntje in de rug te geven om op eigen kracht uit het sociale isolement te komen heeft De Stromen Opmaatgroep (nu Aafje geheten) het project ‘Buren voor Buren’ opgericht.
Het project is voortgekomen uit een onderzoek dat De Stromen deed naar de behoeften van alleenstaande ouderen, waaruit bleek dat veel mensen het liefst een vast contact hebben met iemand uit de wijk. Buurtgericht samenwerken met andere organisaties in de wijk is de essentie. Het project is uitgegroeid tot een succesvolle samenwerking tussen Aafje, Charlois Welzijn, Woonstad Rotterdam, Onbenutte Kwaliteiten Charlois, huurdersverenigingen, het Centrum voor Dienstverlening, gezondheidscentrum Zuiderkroon en de wijkbus. De partijen signaleren, melden ouderen aan, geven cursussen, of leveren vrijwilligers.
Bron: site van aafje www.aafje.nl

Momenteel zijn er in totaal 60 vrijwilligers actief binnen het Buren voor Buren project. Alle 60 vrijwilligers dragen op hun eigen manier hun steentje bij. Het afgelopen jaar zijn er 160 hulpvragen behandeld in het project Buren voor Buren. De leeftijd van de vrijwilligers varieert van 61 tot 80 jaar. 45 vrijwilligers uit dit project staan geregistreerd als buurtmaatjes die 1 op 1 gekoppeld worden. Aanmelding van hulpvragen komen vooral binnen vanuit de huisartsenpraktijken. De vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Aafje en aan de hand van een gesprek wordt er bekeken waarop een vrijwilliger ingezet kan worden.

Het doel van deze maand is het genereren van nóg meer actieve bewoners die graag willen deelnemen aan het project om zo een steuntje in de rug te zijn voor de steeds groter wordende groep senioren die in een sociaal isolement zijn geraakt.