En ook op het speelterrein van de Hoeksteen

Het aanleggen van avontuurlijke speelterreinen begon kortgeleden op de Beatrixschool, maar er volgen meet schoolpleinen.
Hier is te zien hoe het schoolplein van de Hoeksteen is opgeknapt. Bij het maken van de foto is nog niet alles klaar.
Maar een avontuurlijke plek is het zeker geworden.