En over drempels gesproken

De grond klinkt in in de wijk. De woningen staan op palen, die op de zandplaat staan en blijven dus op hoogte.

En dan krijg je wat je op de foto’s ziet.

Vroeger kon je makkelijk in je invalidekarretje je huis in. Maar dat hoef je nu niet meer te proberen.

Je hebt als het ware een polsstok nodig om op het bordes te komen.

Wanneer zou de straat weer op hoogte komen?

Als je op de informatieavond van 8 maart geweest was in de Christus Triomfatorkerk had je kunnen horen dat dat allemaal in het woonomgevingsplan zit.

Dus nog een paar jaar geduld. Dan ligt de weg weer precies zo las vroeger.