Enthousiasme over Kinderfaculteit

Kritische vragen en enthousiasme was er te beluisteren bij de ouders van de kinderen van de Pendrechtse basisscholen op de informatie-bijeenkomst in de Open Hofkerk maandag 16 december.
De kerk stroomde vol met ouders van Pendrecht met kinderen op de 4 basisscolen in de wijk. Er was een informatiebijeenkomst belegd om hen alles te vertellen over de Kinderfaculteit van de Pendrecht Universiteit.

Door verschillende mensen werd uitleg gegeven over wat de Kinderfaculteit is en wat er gaat gebeuren.

15 januari gaat de Kinderfaculteit van start. Die start vindt getrapt plaats. Niet alles in één keer, maar stap voor stap worden de activiteiten of beter gezegd de colleges opgestart. Eerst taal- en sportcolleges en later de volgende onderwerpen.

De ruimte in de Middelburgt zal zo rond mei klaar zijn. Ook daarmee is nog niet begonnen. De tekeningen zijn al wel klaar. In januari wordt een start gemaakt met de verbouwing.

Er waren op de informatie-bijeenkomst ook verschillende aanbieders en zij vertelden ook wat zij in colleges gaan doen.

Bart van Wensen sprak over de sportactiviteiten. En Peter van ‘t Hof over wat Excelsior gaat bieden en dergelijke.

Hoedje van Papier gaat met een taalprogramma van start voor de kleintjes. Ook de SKVR presenteerde hun bijdrage.

De ouders waren kritisch en toonden zich erg betrokken en goed geïnformeerd.

De informatieverstrekkers en de beide projectleiders, Raziye Akilli en Jiska Peteroff kunnen tevreden terugkijken op een vruchtbare avond.