Er gloort weer licht in het duister van de nacht

Met deze titel vond maandagavond om 22:00 uur een nachtmis plaats in de Sint Bavokerk. De mis werd geleid door pastor Kees Bruin. Hij werd bijgestaan door zijn collega Achille Waffo. Waffo komt uit Kameroen en de kazuifel van Kees Bruin is afkomstig uit hetzelfde land.
De tekst van de nachtmis kwam uit de profeet Jesaja hoofdstuk 9, vers 1 tot 3 en vers 5 tot 6. Jesaja voorspelt dat het volk dat in de duisternis ronddoolt een schitterend licht ziet. De vredevorst zal geboren worden.
De liederen, die in de kerk gezongen werden ondersteunden deze boodschap.

Het koor werd geleid door mevrouw Rien van Keulen. Soms richtte zij zich naar de bezoekers van de nachtmis en dirigeerde hen bij het zingen.

In de kerk stond een fraaie kerststal waarin het kerstverhaal mooi uitgebeeld werd.

Aan het eind van de mis wees Kees Bruin op zijn kazuifel en gaf hij uitleg over de kokabonen, die erop afgebeeld stonden. Hij heeft de kazuifel in Kameroen gekocht. Het land van zijn collega Achille Waffo.