Esdoorns gerooid achter flat Volkerak

Afgelopen woensdag zijn de nog overgebleven esdoorns achter de flat Volkerak gerooid. Drie dode bomen waren een maand geleden al weggehaald en nu zijn de zes resterende exemplaren ook weg. Het was een bijzonder gezicht maar ook een hoop herrie want de bomen gingen meteen de versnipperaar in.

Als bomen konden praten dan hadden deze esdoorns een interessant stuk Pendrechtse geschiedenis kunnen vertellen. Ze dateerden uit de begintijd van de wijk en stonden langs de rand van het grasveld achter de vroegere portiekflat aan de Dinteloordstraat. Aan de andere kant liep nog de oude Dorpslaan die aan het einde van de zestiger jaren plaats moest maken voor Zwembad Pendrecht (1971-1992). Tussen het grasveld en het zwembad liep een straatje dat naar een parkeerplaats leidde, de bomen stonden langs dat straatje. Na de sloop van het zwembad zijn er op de vrijgekomen plek 20 eengezinswoningen en 8 geschakelde bungalows gebouwd, uit die tijd dateert de naam zwembadlocatie. Hierdoor kwamen de bomen langs het voetpad voor de eengezinswoningen te staan.

De bewoners van de eengezinswoningen hebben er destijds voor geijverd dat de bomen behouden zouden blijven en dat is gelukt, het waren mooie volgroeide bomen met een bijzonder vorm. De nieuwbouw aan de Dinteloordstraat is uiteindelijk de letterlijke doodsteek geweest en dat was vooral dit jaar goed te zien: afgelopen zomer (onderste foto) zat er niet veel blad meer aan. De achterste drie bomen waren al dood en deze zijn begin november gekapt, nu is de rest ook weg.

De omwonenden waren op de hoogte dat dit ging gebeuren want zij zijn tijdig per brief geïnformeerd. Er komen nieuwe bomen voor terug en er is de toezegging gedaan dat dit geen heel jonge bomen zullen zijn maar wat dikkere exemplaren met ook al een flinke kruin.

Er verdwijnen binnenkort nog meer bomen in de wijk want de bewoners van de Ostreaflat hebben te horen gekregen dat de grote populier achter de flat nog voor het einde van het jaar wordt gekapt. Ook de wilgen langs de Burghsluissingel staan op de nominatie om te verdwijnen, daar komen de platanen voor terug die nu tijdelijk bij het Tuinhuis staan.