Etta won de hoofdprijs

Eigenlijk wilde ze het deze keer af laten weten. Maar toch …
Ze had het idee om een keer niet mee te doen.

Etta Sehic schoof toch aan de streek de hoofdprijs op.

Haar buren waren er net zo blij mee als zijzelf.

Etta is één van de mensen die model staat voor het idee dat goede Opzoomerburen elkaar helpen. Zij kookt dagelijks voor haar overbuurman Koos.

Zo’n nokpan komt dus prima van pas.