Even bijtanken bij wethouder Vitale Coalities is er niet meer bij

In maart was hij nog vol vuur over Rotterdam, over Rotterdam Zuid, over Pact op Zuid, de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid en Vitaal Pendrecht.

Vitaal Pendrecht ging even bij hem langs om te vertellen over de stand van zaken. Op 13 oktober 2003 begon dat in de koepelzaal van wat nu het Servicepunt Pendrecht is. Toen zat de Nieuwe Unie Pendrecht nog in dat gebouw. Hij riep een aantal bewoners op op zoek te gaan naar de vitaliteit in de wijk. Hij had Pieter Tops, professor bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, meegenomen om te vertellen waar het in vitale coalities om gaat. Als bewoners, bestuurders, medewrekers van corporaties en ambtenaren elkaar goed begrijpen en zich weten in te zetten voor de leuke dingen in de samenleving ontstaan vitale coalities waarmee bergen kunt verzetten, was de boodschap.

Dominic bleef de ontwikkelingen daarna volgen en deed waar hij kon mee of faciliteerde activiteiten. In ieder geval werd zo af en toe even bij gepraat. En dat gebeurde 23 maart voor de laatste keer op het stadhuis in de kamer van de wethouder Werk, Sociale Zaken en Stedelijke Economie van de gemeente Rotterdam.

In het afgelopen weekend kwamen berichten door dat er een barst in het college van Burgemeester & Wethouders was gekomen. Dominic Schrijer wilde minder hevig bezuinigen op het armoedebeleid van Rotterdam. Hij kreeg niet de steun van de rest van zijn collega’s en zijn eigen partij stond ook niet meer achter hem.

Zijn laatste woorden waren: Ik houd van Rotterdam. Die passie zal hem ook tot zo’n standpunt gebracht hebben. In dat laatste gesprek kwam die betrokkenheid en liefde voor de mensen van Zuid ook nog eens op tafel. Er moet een aantal bijeenkomsten komen waar de mensen van Zuid zich uitspreken, was het idee, waarmee de groep uiteen ging. Hij had twee journalisten van Trouw gewezen op de Pendrecht Universiteit en de manier waarop de mensen van Pendrecht zich uitspreken. Dat leidde tot een pagina groot artikel over Pendrecht in dat dagblad. Een artikel dat een reëel beeld schetste van wat er in de wijk gebeurt en hoe haar bewoners zich over hun wijk uitlaten.

Jammer dat het zo gaat met deze wethouder Vitale Coalities. Dominic Schrijer zal vast nog steeds in zijn voor adviezen aan Vitaal Pendrecht en de Pendrecht Universiteit. Zonder politiek oogmerk overigens, maar vooral omdat hij betrokken is bij de wijk en begaan is met het lot van haar bewoners. Dominic het ga je goed. Hopelijk vindt je partij een goede opvolger en blijft die coalitie in tact.