Ga je mee naar Bethlehem? In de Sint Bavokerk.

Het thema was ‘Ga je mee naar Bethlehem?’ Daarmee is gelijk ook één van de onderdelen van het programma genoemd. Hans Uijlenbroek zette ‘Do you hear what I hear’ om in een Nederlands lied met dezelfde titel als het thema. Hij opende het programma ook met deze vraag aan het publiek. Dat met hem op reis ging van Nazareth naar Bethlehem en onderweg allerlei koren, solisten, beelden op een groot scherm en declamaties hoorde of zag. Een lange reis met een mooi slot. “Stille Nacht” zongen de koren en het concertpubliek samen. Voor in de kerk stond een kerststal en die vormde als het ware het doel van de tocht.
Veel mensen vonden de weg naar de Sint Bavokerk.

Zondagmiddag 18 december 2011 stond daar het Kerstconcert met kerstsamenzang op het programma met medewerking van het Koor van de Engelstalige gemeenschap van Afrikanen, Heba Al Ajoubi & een afvaardiging van het Irakees Koor, Linda Martes & Beatrix Darantpnao,
Dames – en Herenkoor St Bavo,
het Ritmisch Koor St. Bavo, Rythm to the Lord,
Corrie Palumbo,
Achille Waffo,
the Vocalists en
Michel Mirck.

Het aangekondigde priesterkoor moest verstek laten gaan. De halve bezetting was door ziekte geveld.

Er waren wel drie dirigenten:
Lex Grem,
Rien van Keulen en
Hans Uijlenbroek

en

er was een keur aan muzikale begeleiding. De hele kerk stond vol met instrumenten voor
Ton Peeters op drums,
Rob Robèr op basgitaar,
Rob Timmers op slagwerk,
Bart Platteel op orgel en piano,
Henk Goosens op synthesizer,
Arthur Vos op orgel en piano,
Jacq Noteboom op gitaar en
Cor Bezemer op piano.

De kerk liep zo vol dat de programmaboekjes op raakten en de mensen gevraagd werden samen te doen met één programmaboekje. Geen slechte zaak als je samen op weg gaat naar de geboorteplaats van Jezus, waar het in het kerstfeest allemaal tenslotte om draait.

Het openingslied was direct een samenzang: ‘Wij komen tezamen’ dat anderen misschien beter kennen als ‘Komt allen tezamen’ en aansluitend deed Hans Uijlenbroek gekleed in een fraai wit dirigentenpak de oproep aan de mensen die samengekomen waren met hem mee te gaan naar Bethlehem.

Rien van Keulen leidde daarna het Dames- en Herenkoor St. Bavo bij vier eerste liederen: Het slotkoor uit de Oratio de Noël van Charles-Camille Saint Saëns, Once in Royal David’s city, Veni Jesu en Heilige Nacht van Johann Friedrich Reichardt.

Vervolgens was er opnieuw een samenzang, want de grote groep moest natuurlijk wel bij elkaar gehouden worden en de tocht duurde nog lang. Op een groot scherm voorin de kerk werden beelden vertoond, die je helemaal in de sfeer brachten van een denkbeeldige reis op weg naar de herberg in Bethlehem. Nu zijt wellekome zong de gemeenschap.

Corrie Palumbo las daarna een kerstgedicht voor van Iekje Cornelisse-Pietersma “Als een wijze uit het Oosten”. Opnieuw een mooi beeld van nog een groep, die op zoek was naar het bekende kribje in de stal in Bethlehem.

In het Engels zongen de St. Bavo Voices van de Engelstalige Afrikanen. Zij sloten mooi aan met ´We three kings´, ´Away in a manger´ en ´Joy to the word´.

Met vervolgens een koor uit de Irakeese gemeenschap met begeleiding van Haitham Al Ajoubi op keyboard. Zij zongen ´Fi el Doedje´ (Stille Nacht in het Arabisch) en daarna ´Lelit ed´ (Kerstnacht) en ´Ha ket gedoe el leloel behimoe´ (De nacht des Heren is aangebroken). Bijzonder om het bekende kerstlied in het Arabisch te horen vertolken in de Sint Bavokerk.

“In ’t stalleke van Bethlehem” werd daarna gezongen door Linda Martes & Beatrix Darantphao met Arthur Vos als begeleider, gevolgd door orgelspel van de organist van de St Bavokerk, Arthur Vos met variaties op “midden in de winternacht”.

De hele kerkgemeenschap vervolgde met ‘de Herdertjes lagen bij nachte’
en
het stokje werd overgenomen door het koor Rythm To The Lord onder leiding van Lex Grem met ‘Have yourself a merry little Christmas’, ‘Every Valley’, ‘Happy Christmas (war is over)’ van John Lennon en Yoko Ono, ‘The Christmas song’ van Gilbert O’Sullivan en de bekende gospel ‘Go tell it on the mountain’.

Inmiddels was de gemeenschap nog steeds niet waar ze heen wilde, dus zongen zij met zijn allen ‘Eer zij God in deze dagen’ van Willem Barnard, die het stokje weer overgaf aan Arthus Vos met ‘Marche des Rois Mages’ van Théodore Dubois.

The Vocalist getooid eenzelfde outfit gingen met de organist als pianist verder met ‘Silver Bells’ van Jay Livingstone & Ray Evans.

Michel Mirck zong begeleid door Bart Pletteel & Ton Peeters ‘O little Town of Bethlehem’.

De menigte werd een beetje ongeduldig en Hans Uijlenbroek verzuchtte dan ook dat als een geluk bij een ongeluk het Priesterkoor kwam te vervallen.

Hij ging zelf als dirigent verder met het Ritmisch koor St. Bavo verder met ‘Mary’s boy child’, ‘het wonder van een kind’, ‘Young Christmasday’ van Johannes Brahms bewerkt door Tom Parker, ‘The Virgin Mary’ een Caribische Carol bewerkt door het Mormon Tabernacle Choir kondigde de plaats van bestemming aan
en

daar klonk het “Amen”

Waarna een gelukkige organisator en dirigent opgelucht adem haalde. Bethlehem was bereikt en iedereen zong: ‘Stille Nacht”.

Er werd druk gebruik gemaakt van de chocolademelk en de bisschopswijn.

Het zalige kerstfeest kon beginnen.