Garages afgebroken in het zuidoosten van Pendrecht

Afgelopen week zijn er in twee straten garages onder de slopershamer gevallen.
De Halsterenstraat en de Papendrechtstraat zijn twee qua bebouwing identieke straten, het hart van elke straat is een plein met speeltoestellen. Rondom het plein staan eengezinswoningen, galerijwoningen en garages. Afgelopen week zijn in beide straten de garages met de grond gelijk gemaakt.

Bovenste foto: hier stonden de garages Papendrechtstraat 34-38. Het puin is al weg en de plek is met zand opgehoogd.

Middelste foto: de restanten van de garages Halsterenstraat 17-23 waarop de straatafspraken stonden.

In de Halsterenstraat zijn met de sloop van de garages ook de beschilderde garagedeuren verdwenen waarop sinds 2005 de straatafspraken stonden (onderste foto). De straatafspraken in de Halsterenstraat zijn gemaakt tijdens de Fijn op het Plein Show in 2005 en iemand kwam toen op het idee om de regels op de deuren van de garages 17-23 te schilderen zodat ze voor iedereen duidelijk leesbaar zijn. Dat gebeurde en in augustus van dat jaar werden de regels officieel “ingeblazen” met bellenblaas. De teksten op de deuren, van links naar rechts, waren als volgt:
– We zeggen elkaar gedag, we zijn lief voor elkaar.
– Voetballen mag, maar niet tegen de garage, de auto’s of de ruiten.
– Het plein is er voor iedereen groot en klein, zorg voor elkaar.
– Slopen of troep maken doen we niet, let op bij het oversteken.
In juni 2012 waren de teksten plotseling verdwenen doordat de deuren opnieuw werden geschilderd, veel straatbewoners inclusief Sjannie de Mooij waren nogal ontdaan toen ze het zagen. Gelukkig waren de sjablonen er nog want een maand later zijn de straatafspraken weer aangebracht. Maar met de sloop van de garages lijken ze nu voorgoed verdwenen.

De Halsterenstraat en de Papendrechtstraat behoren tot het vroegere Pendrecht 5, het buurtje dat tussen de Tiengemetensingel en de Sliedrechtstraat ligt. Opvallend is dat er geen flats zijn, er staan uitsluitend tweelaags galerijwoningen (die vaak, ten onrechte, duplexwoningen worden genoemd) en eengezinswoningen. Door het ontbreken van hoogbouw is er geen sprake van een wooneenheid à  la Lotte Stam-Beese, ook al is de bebouwing in de Halsterenstraat en de Papendrechtstraat exact hetzelfde.

De eerste paal voor het complex is geslagen op 15 november 1955, een gevelsteen in de zijgevel van Tiengemetensingel 2A herinnert hier aan. De woningen kwamen in beheer bij de R.K. bouwvereniging Voor het Huisgezin, in 1969 zijn de huizen overgedragen aan OWG die uiteindelijk opging in Woonstad Rotterdam.

Ongeveer 20 jaar geleden zijn bij de eengezinswoningen de puien vernieuwd maar verder is het straatbeeld ruim een halve eeuw bijna hetzelfde gebleven. Met de sloop van de garages is het aanzien van de beide straten voor het eerst behoorlijk veranderd, in 2023 is de afbraak van de galerijwoningen en de renovatie van de eengezinswoningen gepland.