Geluksmuur bij afronding nieuwe Zijpe

Op de hoek van de Schuddebeursstraat en de Noordwellestraat is een muurtje gemetseld met daarin de eerste steen van Pendrecht. Die steen werd gelegd door de eerste bewoner, Meijer Frenkel. De muur werd donderdag 10 juli als Geluksmuur in gebruik genomen. Dat gebeurde bij een feestje rond de afronding van de verbetering van de Zijpe. Een straatje in de Zierikzeebuurt van bijna 60 jaar en toe aan nieuwe jeugd. Een geluksmuur past daar mooi bij. Je kunt er bij een ‘geluksmoment’ een slotje bij hangen. Dat kan in een raamwerk aan weerzijden van het muurtje dat met zowel oude gebruikte stenen van de gesloopte eerste woningen van Pendrecht en stenen van het nieuwe Pendrecht vervaardigd werd.

Woonstad Rotterdam investeerde in de verbetering van de woningen, de bedrijfsruimten en een goede woonomgeving. Woonstad Rotterdam wilde ook een cadeautje geven aan de huurders van bedrijven en woningen, omdat zij overlast hadden ondervonden van de werkzaamheden die in de bewoonde Zijpe werden uitgevoerd.

Donderdag 10 juli werd vanaf 16:30 uur door WoonstadRotterdam, huurders en relaties een gezellig samenzijn op de Zijpe gehouden.

Op die middag werd de “Geluksmuur” in gebruik genomen. Deze muur is opgebouwd met de eerste stenen van Pendrecht vermengd met stenen uit vernieuwd Pendrecht. Eveline van Rooy, kunstenares en een tijdlang eigenaar van een atelier met haar naam in Pendrecht aan de Slinge werd twee jaar geleden gevraagd een ontwerp te maken voor een ´klaagmuur´. Klagen vond zij maar niks. Dat gebeurt al genoeg en daar kom je niet verder mee. Zij bedacht een monument waar je zoals aan die brug in Parijs je slotjes kunt hangen bij een geluksmoment. Zij gaf haar ontwerp de naam Geluksmuur en daarmee meteen blijk van hoop. Hoop op een goede toekomst. Zo´n toekomst verdient Pendrecht volgens haar.

Er was een leuk programma voor de ceremonie bedacht:

Vanaf 16:30 uur was er inloop op een terras aan de andere kant van de Zijpe, aangelegd door Wiltraco. De familie Kong van restaurant Pak Kai was al druk bezig een heerlijk buffet te bereiden. En drankjes waren er ook in overvloed.

Nico Ros, programmamanager van WoonstadRotterdam, heette iedereen welkom en schetste de gezellige, zonnige situatie in tegenstelling tot de sfeer in de enquetecommissie over de woningcorporaties.

Hij wees op de mogelijkheid tot bezichtiging van zo´n verbeterde woning op de Serooskerkestraat 1 na de ingebruikname van de Geluksmuur en vroeg de aanwezigen om met hem mee te gaan naar hoek van de Zijpe met de Schuddebeursstraat.

Voordat de Geluksmuur door Eveline van Rooy, de nacht- en dagburgemeester van Pendrecht, Harry Kock en Mario Bosch, gaf Eveline van Rooy een toelichting op de Geluksmuur. Mario Bosch vertelde over de onwtwikkelingen van de eerste steen van Pendrecht. Ooit gelegd door de eerste bewoner Meijer Frenkel en na de sloop van Oldegaarde aan hem in bewaring gegeven om er een nieuwe bestemming voor te zoeken. Hij toonde zich er erg gelukkig mee dat de steen deze plek als bestemming gekregen had. Toen …. kwam het ceremoniele moment. Eveline van Rooy had een eigen slotje meegenomen met daarop een E, een hartje en een F. Die F staat voor Frans haar maatje, die ze in Pendrecht verloor. Mario Bosch en Harry Kock kregen ook een slotje. Die drie slotjes werden in het raamwerk gehangen gevolgd door applaus.

De opening van het buffet vormde de sluiting van de plechtigheid en de gelegenheid om met buren, relaties in gesprek te gaan. De gebiedscommissie Charlois was aanwezig en de tafel waaraan zij zaten werd door veel mensen aan gedaan.

Rond een uur of zeven ging iedereen zijns weegs en wierp met een glimlach een blik op de Geluksmuur en keek even omhoog naar de woning op Serooskerkestraat 1. Mario Bosch gaf al eerder in zijn weblog weer blij te zijn met het resultaat van de vernieuwing van de Zijpe. De vormen en de kleuren uit de jaren vijftig waarin de Zijpe gebouwd werd zijn geen geweld aangedaan en hebben weer een frisse uitstraling gekregen. De bezoekers van het feestje waren het daar helemaal mee eens.

WoonstadRotterdam kreeg eer voor haar werk.