Gemeente verzoekt bewoners overhangend groen te verwijderen

Op de toch al niet brede Charloisse Lagedijk is overhangend groen een regelmatig voorkomend probleem. Fietsers en voetgangers moeten soms uitwijken naar de rijbaan waar ook auto’s, niet altijd met geringe snelheid, rijden. Maar ook voor de hulpdiensten is het groen soms een doorn in het oog.

De gemeente stuurt daarom binnenkort de bewoners van de erven waar overhangend groen is geconstateerd een kaart, onder de noemer ‘Overhangend groen, daar moet u iets aan doen!’:

‘Uw tuin levert een bijdrage aan een groen Rotterdam. Dat is goed voor de stad. De beplanting in uw tuin groeit echter over de grens met de stoep of weg. Voor voetgangers lastig om gewoon rechtdoor op de stoep te blijven lopen, maar bijvoorbeeld ook voor ambulances en brandweer lastiger om te passeren. Ook het schoonhouden van de stoep wordt hierdoor moeilijker en bij geplande werkzaamheden aan de weg kunnen de uitvoerders er niet goed bij.

De gemeente vraagt u dan ook vriendelijk dit groen binnen vier weken nadat u deze kaart hebt ontvangen te snoeien. Overhangend groen is wettelijk verboden. Na vier weken verwijdert de gemeente het groen en breng de kosten bij u in rekening.

Grote hoeveelheden groenafval kunt u wegbrengen naar het dichtstbijzijnde Milieupark. De adressen vindt u aan de rechterzijde. U kunt het ook laten ophalen door de grofvuilophaaldienst. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 14010.

Alvast bedankt voor uw medewerking!’