Gerard en Arif hadden supporters

Onder het toeziend oog van Hare Majesteit zaten ze aandachtig te luisteren naar wat hun vriend uit het Turks Huis Pendrecht naar voren bracht. Links op de foto staan de cursusleidsters Manon Marges en Petra van der Horst.

Rechts zit Gerard Boom. Gerard had in eerdere bijeenkomsten ook een project ingediend. Hij wilde een bazaar voor babykleding organiseren in de Open Hofkerk voor tienermoeders. Het project was in de voorronden afgevallen. Het bleek te kostbaar in verhouding tot de andere voorstellen. Gerard had zich inmiddels aangesloten bij Arif en steunde met een aantal andere cursisten het plan van Arif. Die had dus een heel corps van ondersteuners.