Geslaagde conferentie van het LSA

Op 26 juni kwamen zo’n 100 mensen samen in Het Spaansche Hof in Den Haag op de conferentie ’25 jaar aandacht voor wijken’ om te spreken hoe burgerkracht en de brede burgerbeweging ondersteund kan worden. Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) had sleutelfiguren uit maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven, bewonersgroepen en de (lokale) overheid bij elkaar geroepen om te kijken hoe en waar verregaande burgerinitiatieven versterkt kunnen worden.

Er waren veel initiatiefnemers van burgerprojecten op de conferentie aanwezig. Zij vertelden onder meer welke tegenwerking zij ondervinden. Een kleinschalig verzorgingshuis dat opgezet en betaald is door een dorpsgemeenschap waar bewoners geen huursubsidie kunnen krijgen, vanwege het feit dat het huis is opgezet met particulier geld. Een buurttuin in oprichting die een boete krijgt omdat er (een paar uur) grond op straat ligt, voordat het door vrijwilligers in de tuin wordt geschept.

Gelukkig waren er op de conferentie ook positieve geluiden. Een hotelketen die al zijn dekbedden en kussens aan een door vrijwilligers gerunde kringloopwinkel geeft in plaats van ze weg te gooien, is een geweldig voorbeeld hoe het bedrijfsleven en burgerkracht afspraken kunnen maken.

Urgentie

En de urgentie is groot om nu samen afspraken te maken. Economisch, maatschappelijk en politiek is Nederland in beweging. De overheid trekt zich terug uit het publieke domein. Zowel de burgers als de overheid hebben minder te besteden, de aandachtswijken krijgen minder aandacht en burgers krijgen meer verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving.

De aanleiding van de conferentie is dat dit jaar zowel het gebiedsgerichte beleid als het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken) 25 jaar bestaan. Nu, na 25 jaar, en juist in crisistijd is de aandacht voor wijken grotendeels weggevallen. Officieel is er nog een wijkaanpak, maar het geld ervoor is grotendeels weggevallen. We zitten in een overgangsfase naar andere verhoudingen tussen overheid en burger.

Kansen nemen

Actieve burgers pakken verantwoordelijkheden op. Wijkhuizen blijven open in zelfbeheer, zorgcoöperaties worden opgezet en bewoners nemen parkjes, speeltuinen en bibliotheken over in zelfbeheer. Bij deze nieuwe rol horen nieuwe regels en afspraken die bedongen moeten worden. Tijdens de conferentie kwamen veel verschillende partijen samen om te bespreken waar moeilijkheden en waar de oplossingen liggen. Waar liggen kansen om aan te sluiten bij de beweging van onderop? Wat hebben de burgerinitiatieven nodig om verder te gaan? Erkent iedereen de minder formeel georganiseerde bewoner als gelijkwaardige gesprekspartner? Kunnen we blokkades wegnemen die de burgerkracht in de weg staan? Kunnen we afspraken maken om elkaar te versterken?

Fan

Acht innovatieve burgerinitiatieven presenteerden zichzelf kort aan acht ronde tafels. Daarna werden gesprekken gevoerd worden en keek ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid op welke manier hij de burgerbeweging kan en wil ondersteunen. Dit resulteerde soms tot concrete toezeggingen, vaker tot verdiepende gesprekken en nieuwe inzichten. De kiem tot nieuwe samenwerkingen tussen zeer diverse partners zijn gelegd. Het LSA zal deze partijen in de toekomst vaker in contact brengen met initiatiefnemers van burgerprojecten en de nieuwe samenwerkingen ondersteunen. Wat betreft de aanwezige minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, krijgt het samenwerkingsverband daar alle tijd voor. Hij gaf in een positieve speech aan dat hij een groot fan is van het LSA en dat hij de vereniging nog 25 jaar gunt.

Praktische informatie

Titel: 25 jaar aandacht voor wijken
Datum: 26 juni 2013
Sprekers: Henk Cornelissen (directeur LSA), Sadik Harchaoui (voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling), Joke Bakker (voorzitter LSA) en Stef Blok (Minister voor Wonen en Rijksdienst).
Aantal deelnemers: +/- 100 genodigden
Locatie: Het Spaansche Hof in Den Haag

In het volgende filmpje van het LSA zijn een aantal voorbeeld-projecten belicht:

Via deze link is een artikel in Trouw te bekijken dat op 26 juni 2013 in dat bald verscheen over de LSA conferentie.