Gesprek over het inrichtingsplan Tuin op het Zuiden

Ed Goverde, de portefeuillehouder Ruimtelijke ordening en Beheer Buitenruimte en Wijkzaken, was heel erg in zijn nopjes met de grote opkomst. Hij verontschuldigde zich voor het ontbreken van een groot scherm en een geluidsinstallatie afgestemd op zo’n groot publiek.

In de pauze werden de tekeningen nog eens van dichtbij bekeken en de opmerkingen van het publiek werden door wijkcoördinator Luz Kromhout meteen genoteerd en via het scherm zichtbaar gemaakt voor de aanwezigen.

John Waas van Woonstad Rotterdam, afdeling vastgoed kreeg na Ed Goverde het woord en deed uit de doeken om welk gebied het deze avond precies ging en welke nieuwbouwprojecten er in dit stuk van de Tuin op het Zuiden gerealiseerd werden.

Verschillende andere informanten beantwoorden vragen uit het publiek.
Lidwien van den Houten van de deelgemeente was er één van. Zij is vanuit de ambtelijke kant verantwoordelijk voor de inrichting van de buitenruimte.
Mark Duimelaar van gemeentewerken en projectleider voor het inrichtingsplan was ook aanwezig en staat op één van de fotootjes met Harry de Boer, de wijkregisseur van Woonstad Rotterdam.

Wilke Diekema, stedebouwkundige en landschapsarchitecte ontwierp het inrichtingsplan. Zij gaf een ruime toelichting op de verschillende nieuwe plekken in het plan. Tuin op het Zuiden was volgens haar niet zomaar een gekozen term. Veel eigen tuinen en ander groen zal er straks in dit vernieuwde deel van Pendrecht terugkomen.

De bomen langs Burghsluissingel bijvoorbeeld, die nu langs de Sliedrechtstraat staan in een tijdelijk depot, komen straks in het plan terug. Er zullen ook grote bomen vanaf andere plekken in Rotterdam in het plan gepoot worden. Op die manier zal de Tuin op het Zuiden niet alleen nieuwe jonge, kleine boompjes vertonen, maar direct bij het begin al van flinke forse bomen voorzien worden.

Het plan komt in het Tuinhuis aan de Sliedrechtstraat te liggen en misschien is het straks ook zichtbaar op de website; www.tuinopzuiden.nl

Een gezellige drukbezochte avond met veel informatie. Niet alleen van deskundigen, ambtenaren en ontwerpers, overigens. Bewoners lieten ook horen, dat zij de zaken die al een paar jaar eerder naar voren gebracht zijn door bewoners niet onder tafel verdwijnen.