Geuzenveld op bezoek in Pendrecht

In de Toneelwinkel Pendrecht, of de foyer zoals Cees Bavius, regisseur van het Pendrecht Theater, die winkel noemt, kwam het gezelschap uit Geuzenveld op adem en weer op temperatuur.

Buiten was het spekglad en ….. koud!

De foyer was door de regisseur op temperatuur gebracht en gebiedsmanager Katja Horeman gaf Bien Hofman het woord over de Pendrecht Universiteit en de projecten die daar omheen functioneren. Zij daagde de mensen uit Geuzenveld net als in Pendrecht de bewoners in de leidende rol te zetten. De reacties waren instemmend.

Cees Bavius vertelde vervolgens over het Pendrecht Theater en prees de spelers uit de wijk. Jong en oud spelen toneel en hebben leuke ontmoetingen, die op straat vaak niet plaatsvinden.

In de Rollatorwerkplaats annex Pendrecht Museum werden de tentoongestelde spullen bekeken en bedankte de Amsterdamse groep de Pendrechtenaren met een fraai boekwerk over Geuzenveld. Geuzenveld komt uit dat boek naar voren als een wijk in Amsterdam West, die veel weg heeft van Pendrecht en Zuidwijk. Veel foto’s in het boek zijn zo uit te wisselen met situaties hier in de zuidelijke Tuinsteden van Rotterdam. De groep wilde vooral leren van de ervaringen met het theater en de projecten rondom de Pendrecht Universiteit in Pendrecht.

Afspraken werden gemaakt om een keer tot een tegenbezoek in Amsterdam te komen.

Op de onderste foto Rita Niks, Cor Hofman met het Geuzenveldboek in de hand, Katja Horeman en de delegatieleider van de club uit Geuzenveld.