Gezellig kerstconcert in de Sint Bavo Kerk

19 december werd er een kerstconcert gegeven in de Sint Bavo Kerk in Pendrecht. Maar liefst 10 afzonderlijke bijdragen maakten er een groots en vooral gezellig feest van.
Kerstconcert met Kerstsamenzang 2010 stond er op het programma.

Een deel van de trappen was sneeuwvrij gemaakt en er liep een smal pad naar de ingang van de kerk.

Samenzang was er aan het begin en werd het helemaal met Stille Nacht aan het eind. Samenzang met een soort van jamsessie met alle koren op het podium.

En omdat het over nacht ging werd, bijna traditioneel in deze kerk, het licht in de Sint Bavokerk op de nachtstand gezet. Bij de uitvoeringen van het Oeral Kozakkenkoor deed men dat ook. En op eerste kerstdag zal het waarschijnlijk ook gebeuren.

Alle koren, vraagt u zich af? Ja alle koren en dat waren er heel wat: het Ritmisch Koor St Bavo, Hannah Potuys & Beatrix Darantnao, het Koor van Engelstalige Afrikanen, het Koor van de Irakese Gemeenschap, het Priesterkoor en de solisten Heba Al Ajoubi en Michel Mirck.

Ja u leest het goed: het Priesterkoor. Bert van Tol, Achille Waffo, Charles Eba’a, Emamanuël Avi en Hans Uijlenbroek vertolkten ‘We three Kings’ en Achille Waffo ging verder en liet zien een veelzijdig muzikant te zijn. Hij deed op fluit samen met organist Hans Rietveld op de piano ‘Bright Star’ en zong daarna opnieuw met Hans Rietveld op piano het prachtige ‘Avé Maria’ van Franz Schubert.

Corrie Palumbo droeg twee toepasselijke gedichten voor: ´Als de lichtjes doven´ van Willem Wilmink en ´Door het donker hier gekomen´ van Sytze de Vries klinken prachtig uit haar stem.

En na het veelzijdige programma gebracht door artiesten van over de hele wereld was er glühwein of chocolademelk toe.

En dat allemaal onder de bezielende leiding van Hans Uijlenbroek. Wat een enthousiasme kan die man ten toon spreiden. En als Ton Peters de drums en Bart Platteel het hammondorgel en Hans Rietveld het grote orgel en de piano beroeren wordt het allemaal echt een groots feest.

Corrie Palumbo heft het glas glühwein op een geslaagd kerstconcert en tegelijkertijd een zalig kerstfeest en een gelukkig 2011.