Gezellige vrouwendag in De Middelburgt

Lea Felter, Bridget Nalwoga en Elma hadden zich goed voorbereid. Er was een indeling gemaakt. Er waren films en de hapjes waren er ook.

Dames uit Nederland, maar sommigen met een heel andere achtergrond. Wat te denken van Nederlands Indië en al 50 jaar in Nederland. Anderen kwamen kortere tijd terug uit Somalië, uit Egypte, Turkije, Uganda en Suriname.

Het eten was zeer divers.

De verhalen waren mooi. En de geschiedenis van Internationale Vrouwendag kwam ook nog eens voorbij.

Het stond al op deze site, maar op deze pagina nog maar eens:

Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik.

Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend.

Vanaf 1978 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.

Moe maar voldaan keek Bridget ‘s avonds terug op een interessante dag in de wijk, die ook voor haar steeds meer haar wijk wordt.