Goed gesprek met Woonstad Rotterdam over opzet Vitaal Pendrecht

In de vergaderruimte van Woonstad Rotterdam werden dinsdag 30 december de plannen van de Stichting Vitaal Pendrecht gepresenteerd. Na het voorleggen van de plannen aan de deelgemeente Charlois op 2 november was een voor de hand liggende volgende stap het presenteren van de plannen aan Woonstad Rotterdam. Beide instanties zijn immers vaak de financier van de activiteiten van de stichting en van de colleges van de Pendrecht Universiteit. Ook de Bewonersorganisatie Pendrecht krijgt subsidie van de deelgemeente en wordt in veel gevallen aangesproken door Woonstad Rotterdam.
Verder heb je in Pendrecht allerlei vormen van bewonersparticipatie: Opzoomergroepen, de werkgroep Zierikzeebuurt, de werkgroep dagelijks beheer en complexcommissies, de vereniging Turks Huis in Pendrecht en het Vrouwenhuis Vitale Wereldvrouwen, rond de kerken, sportverenigingen en voorzieningen, zoals Restaurant Zuiderkroon, ook de wijkcoördinator en de politie gaan met groepen bewoners in de wijk in gesprek over hun woon- en leefomgeving.
Daar zijn ondersteuners voor: zoals het opbouwwerk, administratieve ondersteuning en advies op het gebied van de vernieuwing van de wijk. De gedachte was tot nu toe dat die verschillende groepen en ondersteuners samen kwamen in de Bewonersorgansiatie Pendrecht, de BOP. Die organisatie had een bestuur, waarin de bewonersgroepen zitting hadden. De BOP vroeg subsidie aan bij de deelgemeente voor activiteiten en voor de huisvesting in het Servicepunt Pendrecht. Verder was het idee dat de ondersteuners hun werk afstemden met het bestuur van de BOP.

In de loop der jaren is de animo van bewoners voor de BOP afgenomen. Er is nog wel een bestuur, maar het werd ieder jaar opnieuw leuren om het bestuur gevuld te krijgen. Veel hing af van de beroepskrachten.

Sinds 2003 is er een nieuw fenomeen op dat gebeid en dat is de stichting Vitaal Pendrecht, die aan de slag ging met de Pendrecht Universiteit en elke bewoner ziet als professor op zijn of haar eigen gebied. Wie wat te vertellen heeft krijgt via die aanpak zijn kans om in gesprek te komen met de deelgemeente, Woonstad, Vestia of welke organisatie dan ook.
Om daar een beetje systeem in te krijgen is bedacht, dat er een beheerstichting moet komen met een bestuur, dat ervoor zorgt dat die goede ondersteuning op peil blijft en dat er voor alle bewonersgroepen in de wijk datgene is wat men nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Dat er bijvoorbeeld ook gewerkt wordt aan samenwerking en samenhang tussen die verschillende groepen en er een ‘wijkgeluid’ ontstaat. Een geluid dat aansluit bij alle verschillende soorten bewoners in de wijk . Zonder dat er overigens een soort van strak keurslijf over alles heen gelegd wordt.

Er is gekeken naar welke vorm daar het best op past en dat is een verbreding van de stichting Vitaal Pendrecht geworden. Die krijgt extra bestuursleden. Dat zijn Clasien Kramer, Peter Diepenhorst en Wim van de Walle. Zij komen Harry Kock, die al bestuurslid van de stichting was, versterken en gaan zorgen voor een goede ondersteuning en goede voorzieningen voor alle bewonersgroepen in de wijk. De andere bestuursleden van de stichting waren Gerard Boom, Bien Hofman en Baby Jamanika. Die treden om verschillende redenen af. Baby verhuisde naar Curaçao, Gerard voelde zich te oud worden voor dergelijke functies en Bien werkt voor de bewonersparticipatie dus wilde graag af van het dragen van meerdere petten in dit verband.

Dinsdag 1 december werd er met Woonstad Rotterdam directeur Zuid, Dennis Lausberg, programmamanager, Nico Ros, wijkregisseur, Harry de Boer, manager beheer, Jos Versteeg, woonconsulent, Nadia Aghris en manager projecten Debby Smit gesproken over de ideeën, die er ontwikkeld zijn om tot nieuwe vormen te komen.

Arno van der Laan maakte de gedachten duidelijk aan de hand van een powerpoint presentatie.

Een aantal zaken moeten nog verder uitgewerkt worden, maar de beheerstichting kan verder. En kan rekenen op steun van Woonstad Rotterdam. Als alles goed gaat zal de stichting met een aantal nieuwe bestuursleden begin volgend jaar van wal kunnen steken ‘de rivier’ op.
Een mooi beeld dat in de presentatie van de stichting opnieuw werd gebruikt. Allemaal scheepjes op de rivier en één moederschip, dat zorgt voor de bevoorrading van alles wat meevaart, maar iedereen wel zijn zelfstandigheid laat behouden.

Iedereen blijft als het ware zelf de baas op zijn eigen scheepje.

Een idee van Dennis Lausberg om het bedanken van de BOP en het lanceren van de vernieuwde vorm feestelijk te doen, kreeg bijval van iedereen.

Dus als alles gaat zoals besproken is komt er in 2011 een extra festiviteit.