Goed Raad is nog steeds GRATIS

De raadsman van Zuidwijk en Pendrecht geeft gratis advies en raad. Arnold Petie, zo heet de raadsman, schrijft ook artikelen voor de Zuidwijker en In de Kijkerd. Hier volgt een gratis raad van hem over gedoe dat kan ontstaan tussen buren over bomen en heggen. Hij doet er ook een geheel gratis advies bij. Overleg vooral met elkaar.
Bomen, struiken en overhangende takken

Nederland is een dichtbevolkt land en daarom komt het met regelmaat voor dat er problemen ontstaan rond bomen en struiken.
In zowel Zuidwijk als Pendrecht wordt nieuwbouw opgeleverd, waarbij (tijdens het aanleggen van de nieuwe tuintjes en het tot wasdom komen ervan) de inzichten van buren over wat mooi is: vol met groen en planten of een open landschap, niet altijd overeen komen.
De wet biedt wel enige handvatten. Overhangende takken mag u snoeien als u uw buren schriftelijk heeft verzocht de takken zelf weg te halen binnen een door u aangegeven redelijke termijn. Heeft u hiervoor een hovenier nodig, dan kunt u de kosten vaak op de buren verhalen. Voor hagen en heesters is het volgens het burgerlijk wetboek niet toegestaan om deze dichter bij de erfgrens te plaatsen dan 50 cm; voor bomen is deze afstand 2 m (artikel 5: 42 BW). Daarvan mag overigens iedere gemeente bij verordening afwijken. De gemeente Rotterdam heeft dat bijvoorbeeld gedaan in artikel 4.4.5 van de BomenVerordering te bepalen dat de afstand voor bomen is teruggebracht tot een halve meter en voor hen en heesters op nihil.
Heggen en heesters mogen dus in Rotterdam op de afscheiding geplaatst worden.

Wat nu een heg is en wat een boom, speelt in het bijzonder bij coniferenhagen. Uit de rechtspraak is gebleken dat een rij coniferen die gesnoeid is als een haag, ook gezien moet worden als een haag of heester. Én in een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam is bepaald dat als zo’n coniferenhaag 4 m of hoger is, ze weer gezien moeten worden als een rij bomen!

Voorkom problemen: let goed op als u uw tuin gaat aanleggen en overleg steeds met uw buren. Probeer er samen uit te komen!

Sociaal Raadslieden Rotterdam
Arnold Petie
19 april 2012.