Goede raad is gratis!

Goede raad is gratis

Aldus Arnold Petie, Sociaal Raadsman voor Pendrecht en Zuidwijk

Stilzwijgende verlenging contracten aan banden gelegd!

Het is een bekend probleem: u heeft een contract en na verloop van tijd blijkt dat contract verlengd te zijn voor dezelfde periode en daarmee is bijvoorbeeld het contract van de sportschool (dat al een jaar duurde) opnieuw verlengd met een jaar. Daar zit je dus weer aan vast! Gelukkig is daar verandering in gekomen door de zogenaamde wet van Dam, die op 1 december 2011 inwerking getreden is.

Deze wet geldt voor:

1. Het regelmatig leveren van diensten. Het bekendste voorbeeld is wel het abonnement op de sportschool.. Mobiele telefonie en Internet abonnementen kennen een aparte regeling.

2. Het regelmatig leveren van producten (inclusief gas en elektriciteit). Denk aan het maandelijks ontvangen van een verzamelobject zoals een herdenking zijn munt of een postzegel. Een afspraak met de melkboer dat hij wekelijks de melk kon brengen, valt hier ook onder.

3. Abonnementen op dag, nieuws en weekbladen en tijdschriften. Denk hier aan een abonnement op een papieren krant of tijdschrift.

De nieuwe wet geldt helaas niet voor verzekeringen. Overeenkomsten met verenigingen omtrent het lidmaatschap vallen ook buiten deze regels. Wel is er een aparte regel opgesteld voor verenigingen: zij moeten op hun website of in hun ledenblad opvallend vermelden hoe men kan opzeggen. De sportschool is overigens meestal geen vereniging.
Opvallende regels uit de nieuwe wet zijn dat een overeenkomst niet stilzwijgend verlengd mag worden, ook niet meer voor de duur van een jaar, Tenzij de consument gedurende verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Effectief betekent dit dat er dus alleen verlengd wordt met een maand. Ook is niet langer toegestaan om het moment van opzegging voor te schrijven. De klant mag aan het eind van de maand opzeggen, maar ook op dag drie van de maand. Dan eindigt overeenkomst dus op dag drie van de maand. Stilzwijgende verlenging van dag, nieuws en weekbladen en tijdschriften mag voor ten hoogste drie maanden. Zij krijgen nog iets meer ruimte van de wet. Maar wel kan de consument opzeggen tegen het einde van de tweede maand van de verlenging.
Leidraad in de wet is dat er een goede reden moet zijn om consumenten een overeenkomst in de maag te splitsen die langer duurt dan één jaar, Tenzij de consument maandelijks kan opzeggen. En dat de opzegtermijn voor beide partijen gelijk moet zijn en feitelijk nooit een langer kan zijn dan een maand.
Probeert de ondernemer toch om tegen de regels te handelen, dan is de wettelijke sanctie dat de opzegregels ongeldig worden verklaard en de consument eigenlijk meteen van het contract afkan. Klagen bij de consument een autoriteit kan de ondernemer ook nog een boete bezorgen van maximaal € 450.000. Soms gaan we als consument weer een stapje vooruit!

SRR/AP/4 november 2011