Goede raad is gratis!

Goede raad is gratis!

Kopij voor de Zuidwijk en In de Kijkerd; kopijdatum november 2012.

Geschreven door Arnold Petie, sociaal raadsman voor Zuidwijk en Pendrecht:

Uitgezet door gedrag zoontje!

Als je een woning huurt, ben je ook aansprakelijk voor de gedragingen van gezinsleden (of anderen) die met jouw toestemming de woning eveneens bewonen. Dat kan heel verregaande gevolgen hebben zoals blijkt uit een recente uitspraak van de Kantonrechter.

Bij een politie inval in een bij de woning behorend schuurtje, trof de politie grondstoffen aan voor het vervaardigen van amfetamine en verdovende middelen. De verhuurder (een woningbouwvereniging) wilde de huurovereenkomst onmiddellijk laten ontbinden. Uiteraard voert moeder (de huurster) verweer. Zij had geen weet gehad van de aangetroffen middelen en haar zoon zou verantwoordelijk zijn voor zijn eigen zaken.
Daar had de kantonrechter echter geen oor voor. Met verwijzing naar een specifiek wetsartikel, dat een huurder op gelijke wijze aansprakelijk is voor gedragingen van anderen, die met zijn of haar toestemming in de woning verblijven, verwijt de kantonrechter de huurster, dat zij geen maatregelen heeft getroffen om een onjuist gebruik van de woning tegen te gaan. Bijvoorbeeld door van haar zoon de sleutel van de woning terug te eisen. De rechter stelt verder dat het een feit van algemene bekendheid is dat de woningbouwvereniging (zoals alle woningbouwverenigingen) haar woningen niet wil blootstellen aan drugshandel en alle negatieve aspecten, die daaraan verbonden zijn. Door het handelen van haar inwonende zoon te tolereren heeft de huurster, volgens de rechter, haar eigen woongenot op het spel gezet. De verplichtingen aan de verhuurder zijn door haar op ernstige wijze geschonden. Ondanks het feit dat de ontruiming zware gevolgen heeft voor de moeder, besluit de kantonrechter de huurovereenkomst ontbinden.
Zij werd veroordeeld om de woning binnen acht dagen te verlaten.
Moeder en zoon zullen daarna best nog wel een hartig woordje met elkaar gewisseld hebben!
En de les is om als ouder/huurder af en toe toch maar in het schuurtje of de kelderbox te kijken…….

SRR/AP/18 oktober 2012