Goede raad is gratis! Nog steeds!

Goede raad is gratis!

Welke voor- en achteraan krijgt mijn kind?
Voornaam:
Ouders hebben een grote vrijheid bij het kiezen van de voornaam. Wel verbiedt de wet u om het kind een onbehoorlijke voornaam te geven. Elk kind heeft recht op een voornaam. Als de ouders geen keuze maken voor een voornaam, dan kiest de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het kind is geboren, een voornaam.
Achternaam:
En wat de familienaam- of achternaam betreft, kan men kiezen tussen de achternaam van de vader en van de moeder. Let op: op het moment dat u als ouders bij het eerste kind een naamkeuze heeft gemaakt, geldt deze naamkeuze ook voor de volgende kinderen. U kunt dus niet uw eerste kind achternaam van de vader geven en een tweede kind te achternaam van de moeder. De reden van deze regel is om de eenheid van naam in het gezin te bewaren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen niet prettig vinden als hij een andere achternaam hebben dan hun broer of zus.
Achternaam keuze van gehuwde ouders:
officieel moeten de ouders samen naar de ambtenaar van het burgerlijk stand om kenbaar te maken welke achternaam het kind gaat voeren. U kunt dit niet schriftelijk doen. Als u niet samen voor of bij de aangifte van de geboorte verklaring aflegt dat het kind achternaam van de moeder moet krijgen, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. De naamkeuze moet uiteindelijk bij de aangifte van de geboorte gedaan worden. Het is ook mogelijk om al voor de geboorte namens keus te doen. Het is dan ook aan te raden om tijdens de zwangerschap naar de burgerlijke stand te gaan om de naamkeuze officieel te maken. Het is met name de orde als ouders ervoor kiezen dat het kind achternaam van de moeder gaat voeren. Het kind krijgt dus achternaam van de vader als de ouders niet voor of bij de aangifte van de geboorte samen een verklaring hebben afgelegd.
Achternaam keuze van niet gehuwde ouders:
bij ouders die niet gehuwd zijn kan er ook gekozen worden voor de achternaam van de moeder of vader. Een combinatie van beide achternamen is ook in deze situatie niet toegestaan. Als de ouders voor de achternaam van de vader kiezen, dan moeten zij hierover een verklaring afleggen bij de burgerlijke stand. Als deze verklaring niet is afgelegd, krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Een vader moet het kind wel erkennen om zijn achternaam te kunnen geven.
Eén ouder:
als de biologische vader van de een kind van de niet gehuwde moeder niet erkend, krijgt het kind de achternaam van de moeder. Als een van de ouders overlijdt voor dat de achternaam keuze gedaan is, kan in dat geval de overgebleven ouder alsnog kiezen voor de achternaam van de vader of de moeder.
Geregistreerd partnerschap of huwelijk van twee vrouwen:
dan is het mogelijk om een naamkeus te maken voor de naam van de ouder of die van de niet-ouder, op het moment dat het kind onder gezag staat van de moeder en haar geregistreerde partner of echtgenoot (die niet-ouder is)
Zelf kiezen:
kinderen kunnen in twee situaties zelf naamkeuze doen. Dat is bij adoptie of erkenning als het kind 16 jaar of ouder is. In deze situatie mag het kind zelf de achternaam kiezen. En ook als het kind meerderjarig wordt. Het kind kan dan besluiten om de achternaamkeuze van de ouders te wijzigen. Het gaat hier strikt genomen dan niet om achternaamkeuze, maar om wijziging van de achternaam.

was getekend Sociaal Raadslieden Rotterdam/Arnold Petie

8 augustus 2013