Goede raad is gratis! Ook in november 2013.

Goede raad is gratis!

Kopij voor de Zuidwijk en In de Kijkerd november 2013

Ex-partner moet toestemming geven bij verhuizing met kinderen

Mevr. B. wil graag samen met haar kinderen naar Delft verhuizen, om te gaan samenwonen met haar nieuwe partner. Haar ex was echter in alle staten. Op dit moment wonen ze alletwee weliswaar apart, maar wel in dezelfde wijk. Het gezamenlijk opvoeden van kinderen was daarom zeer eenvoudig. Toen zij haar ex partner vertelde van haar plannen, ontstond een fikse ruzie. Een paar dagen later belde hij op en vertelde haar dat zijn advocaat had gezegd dat hij volgens de wet toestemming moest geven voor een dergelijke verhuizing en dat hij die niet zou geven. Kan hij dat nou zomaar?

Antwoord: ook na de scheiding blijven ouders die het gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen samen verantwoordelijk voor hun kinderen. Dat betekent onder andere dat ouders samen de woonplaats van een kind bepalen. Voor de verhuizing met kinderen is dan ook toestemming van de andere ouder nodig. Als er geen toestemming gegeven wordt, kan aan de Rechter vervangende toestemming worden gevraagd. Dit is echter niet gemakkelijk.
In bijna alle gevallen is het de moeder die verzoekt om met de kinderen te mogen verhuizen. De redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld willen samenwonen met een nieuwe partner, een wens om terug te gaan naar haar geboorteland of dichterbij werk, familie en/of netwerk te willen wonen.
De rechter zal in een procedure tot verkrijging van vervangende toestemming een beslissing nemen die meestal in het belang van het kind is. Het belang van het kind wordt in deze zaken vaak ingevuld als het hebben van frequent contact met beide ouders en het blijven in een vertrouwde omgeving. Ingevolge een uitspraak van de hoge Raad uit 2008 (HR 25 april 2008, LJN BC 5901) dient de rechter alle omstandigheden bij deze beslissing te betrekken. Ook werd er in deze uitspraak bepaald dat de belangen van een ander dan het kind in uitzonderlijke gevallen zwaarder kunnen wegen dan de belangen van het kind.
In de uitspraken van de gerechtshoven vanaf 2010 is te zien dat er in de zaken waar het een verhuizing binnen Nederland betrof, in iets meer dan de helft van de gevallen vervangende toestemming tot verhuizing werd gegeven. Voor verhuizing naar het buitenland werd in iets meer dan de helft van de gevallen geen vervangende toestemming gegeven.

Kortom indien mevrouw wenst te verhuizen met minderjarige kinderen dan kan dat inderdaad niet zomaar. In eerste instantie moet er overleg plaatsvinden met ex partner. Pas als blijkt dat geen afspraken gemaakt kunnen worden en er geen toestemming komt, is een gang naar de rechtbank onvermijdelijk. Er zal wel een goede reden of redenen moeten zijn voor de rechter om vervangende toestemming te verlenen.

Mevr. B. is daarop gaan praten met haar ex partner. Voor deze bleek belangrijk dat hij een goede omgang met de kinderen kon blijven houden en daarbij begreep hij ook dat zijn volcontinu werk zowel een voordeel als een nadeel daarin was. Op zijn vrije dagen zou hij echter de kinderen kunnen bezoeken en zouden zij bij hem kunnen verblijven. Toen daar goede afspraken over gemaakt waren was het voor de ex partner uiteindelijk geen probleem meer om zijn toestemming te verlenen.

Sociaal Raadslieden Rotterdam/
AP/
19 november 2013