Groen Links wil zeggenschap in Charlois

Programma GroenLinks Charlois 2006-2010
Samenvatting:
Zeggenschap van bewoners over de eigen leefomgeving is belangrijk.
De woonomgeving kan aantrekkelijker gemaakt worden door meer groen, meer aandacht voor milieu, kindvriendelijkheid en verkeersveiligheid.
GroenLinks streeft naar een gemengde samenstelling in de wijken. Wij willen dat elke Charloisser – ongeacht inkomen, leeftijd, geslacht of afkomst – in deze stad en deelgemeente betaalbaar kan wonen en prettig kan werken. Om die reden wijzen wij de eis van inkomen uit arbeid bij de aanvraag van een huisvestingsvergunning af.
De voorzieningen in de wijken, onder andere om te sporten en te bewegen, dienen uitgebreid en verbeterd te worden.
GroenLinks wil de participatie en emancipatie van mensen die niet meedoen vergroten.
Een actieve bescherming en verbetering van het milieu is voor ons, naast een goede leefomgeving, welzijn en veiligheid, een belangrijk speerpunt in Charlois.
Om Charlois veiliger te maken willen we meer werk maken van opvoedingsondersteuning, sociaal cultureel werk en het tegengaan van schooluitval.
GroenLinks wil de burgerparticipatie en inspraak van bewoners verbeteren bijvoorbeeld door het houden van een open dag waar de bevolking kan kennismaken met bestuurders, raadsleden en ambtenaren.