Groene opknapbeurt voor Plein 1953

De vergroening van Plein 1953 en de planvorming die eraan vooraf is gegaan vormen het resultaat van een samenwerking tussen de omwonenden en ondernemers van Plein 1953 en de gemeente Rotterdam. Het project is al in 2013 van start gegaan onder de vlag van de toenmalige deelgemeente Charlois. De insteek was het maken van een plan waarbij bewoners en ondernemers hun input geven voor wat er gaat komen. Op vergelijkbare wijze is gewerkt aan vergroeningsplannen voor het Van Tijenplantsoen in Zuidwijk en het Rondoplein op Heijplaat. Ook deze plannen zullen dit jaar starten.

In 2013 werden bijeenkomsten georganiseerd om met belanghebbenden te inventariseren wat zij belangrijk vonden voor Plein 1953 en op welke manier daar vorm aan gegeven kon worden. Verschillende aspecten passeerden de revue. Op basis daarvan is een schets gemaakt. Dit jaar werd de draad opnieuw opgepakt. Er zijn twee bijeenkomsten met belanghebbenden georganiseerd. Ook vertegenwoordigers van de gebiedscommissie Charlois waren daarbij aanwezig. In maart is de input geïnventariseerd, voortbordurend op de workshops die in 2013 plaatsvonden. In juni is het conceptvoorstel voor de inrichting besproken. De deelnemers aan de bijeenkomst waren hier enthousiast over.

Veranderingen
Het resultaat is zichtbaar op de kaart. Langs de ‘urban villa’s’ worden hagen aangebracht. Voor de vijver zal een deel van de verharding vervangen worden door een grastalud. Er worden enkele bomen aangepland op het plein. De wens is om ook aan de Slinge een aantal bomen te planten, mits er op de beoogde locatie geen kabels en leidingen liggen. Dit wordt nog nader onderzocht. Op het plein komt ook een aantal bomen dat zich leent voor het plaatsen van feestverlichting. Verder zal een levensgroot schaakbord ingelegd worden in de nabijheid van de Kinderfaculteit, waar de schaakstukken ook in beheer zullen zijn. De Walvis wordt weggehaald, dit was een nadrukkelijk verzoek van bewoners en ondernemers. Tenslotte zal er een pergola op het plein geplaatst worden.

Planning
Het plan wordt stap voor stap gerealiseerd. De eerste fase start eind 2015. Omwonenden zullen de gebruikelijke brief ontvangen over de aankondiging van werkzaamheden in de buitenruimte. Er zal rekening gehouden worden met de feestdagen, zodat er voor het winkelend publiek geen overlast zal zijn. In de loop van 2016 zullen de vervolgfasen gerealiseerd worden.