Groot feest op 27 juni in de Sint Bavokerk

Alle parochianen en belangstellenden zijn in verband met het 50-jarig bestaan van de kerk uitgenodigd voor het bijwonen van de bijzondere eucharistieviering op zondag 27 juni 2010 om 10.00 uur in de Sint Bavokerk. Aansluitend op viering wordt iedereen ook uitgenodigd voor een uitgebreide receptie met allerlei activiteiten.

‘Zo vaak komt het niet voor dat een kerkgebouw een echt jubileum viert. Als het dan gebeurt, is dat een reden temeer om het ook echt te vieren.
De St. Bavokerk werd op 26 juni 1960 officieel in gebruik genomen bij de wijding door Mgr. Janssen. Dat betekent dat ons kerkgebouw op 26 juni 2010 precies 50 jaar bestaat. Wij willen dit op zondag 27 juni uitgebreid vieren met een bijzondere Eucharistieviering, gevolgd door een receptie.
Mgr. H.A. Verbakel (vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam) is bereid gevonden om in deze viering voor te gaan.
Bij bijzondere gelegenheden is het goed om dat met zoveel mogelijk mensen te vieren die de parochie en de St. Bavokerk een warm hart toedragen. Wij willen er een feestdag van maken en nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn. Met vriendelijke groet’, schrijft Anja Boeije namens het organisatiecomité 50 jaar St. Bavokerk, het parochiebestuur en het pastoraal team

Op de site van de Lourdes Parochie staat verder:

HET WORDT ECHT FEEST!

Zoals u in de uitnodiging hebt gelezen wordt het echt feest! Allereerst is er de bijzondere viering waarin Mgr. H.A. Verbakel samen met het pastoraal team en andere genodigde (oud)pastores zullen voorgaan. De mis wordt opgeluisterd door de drie koren die we hebben. Dit wordt een viering die u echt niet mag missen!
U zult wel denken, dan word ik uitgenodigd voor een feest en dan moet ik mijn portemonnee ook nog meenemen. Ja, u heeft gelijk maar toch durven wij u dat te vragen.
Ten eerste kost een feest vieren altijd extra geld. Zoals u weet kunnen wij dat eigenlijk niet betalen vandaar dat wij daarvoor al van u een gulle gift vragen.
Maar wij willen de opbrengsten van deze dag ook voor een ander doel ter beschikking stellen.
De diaconie verdient meer aandacht.
Een opdracht die we als parochiegemeenschap hebben, is de diaconie. Letterlijk vertaald (uit het Latijn) betekent het: dienend werk, dienstbetoon, ondersteuning.
We worden geroepen om zorg voor elkaar en voor anderen te dragen en met name voor degenen die het (zeker in deze crisistijd) nog moeilijker hebben.
Geef daarom iets (meer) van uzelf, zodat wij samen, vanuit onze parochiegemeenschap, anderen kunnen ondersteunen en helpen om zo het leven iets draaglijker te maken.
De helft van de collecte en de andere opbrengsten zijn bestemd voor de diaconie.

Receptie met nog veel meer feest!
Na de viering barst het feest nog verder los tijdens de receptie.
De leden van het pastoraal team zullen, namens de parochie, de felicitaties in ontvangst nemen.
Maar daar blijft het niet bij. Om alvast in de stemming te komen, geven wij u hier een overzicht van wat u allemaal te wachten staat. En wellicht is deze lijst, op het moment van schrijven, nog niet eens compleet?!
Aanvang van de receptie met zang door de drie koren
Koffie en thee (gratis)
Bier, wijn en fris (€ 1,- per consumptie) *
Interculturele hapjes vervaardigd door parochianen (€ 1,- per snack) *
Verkoop van zelfgemaakte jam, appeltaarten etc, vervaardigd door parochianen (om mee naar huis te nemen) *
Verkoop van wenskaarten *
Tekenen van en/of reacties schrijven in de receptieboeken
Tentoonstelling over de St. Bavokerk
DVD over de geschiedenis van de St. Bavokerk
Verkoop van de (ver)nieuwde DVD *
DVD over de actie Schoenendoos
Tentoonstelling schildersclub “het Verhaal”
Speurtocht voor de kinderen door de kerk
Fashiondemonstratie door Engelstalige gemeenschap
Uitslag van de kleurwedstrijd voor kinderen
Rondleiding door de kerk
Veiling van een schilderij *
Orgel- en/of pianospel

* U snapt het al, overal waar dit sterretje bij staat, is de opbrengst voor de diaconie (na aftrek van de gemaakte kosten).

Wij rekenen erop dat u allemaal komt, zodat het méér wordt dan zomaar een feest.

Tot ziens op 27 juni.
voegt Hans Uijlenbroek er namens het organisatiecomité 50 jaar St. Bavokerk aan toe.