Heba Saleem van de St. Jan Apostel Parochie vertelde over hun herkomst

Iedere vierde zondag van de maand komen in de Sint Bavokerk de Syrische Christenen bij elkaar. Heba Saleem, afkomstig uit Irak, sprak namens hen de kerkgemeente toe. Hun koor nam ook een deel van de mis voor haar rekening.
Klein maar dapper, zo zou je Heba Saleem kunnen typeren.

Zij kreeg het woord van Anja Boeije en bracht een groet uit namens de Syrisch katholieke kerk. Zij komen elke vierde zondag van de maand bij elkaar in de Sint Bavokerk. Door de bemiddeling van een pastor uit de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Kerk in Zuidwijk werden zij erkend door het kerkbestuur als aparte parochie: Sint Jan Apostel Parochie van Syrische Katholieken in Nederland is hun naam.

Toen de kerk in Zuidwijk haar deuren sloot kwamen de mensen van deze parochie mee naar de Sint Bavokerk in Pendrecht.
Heba verteld ein het kort over hun herkomst.

In de Bijbel, in de Handelingen van de Apostelen 11:26, waar wij lezen dat de volgelingen van Jezus in Antiochië christenen werden genoemd. Antiochië, heet tegenwoordig Antakya en ligt in Turkije. Deze Kerk was de eerste buiten Palestina en werd – volgens de traditie – gesticht door de apostelen. Het hoofd was de apostel Petrus, die volgens dezelfde traditie, in Antiochië zijn ‘apostolische stoel’ vestigde en deze later verplaatste naar Rome, waar hij nog altijd gevestigd is. Toen andere volkeren zich tot het christelijk geloof bekeerden, namen ze de naam ‘Syriërs’ over als aanduiding voor ‘christenen’. De Syrische christenen wonen in diverse landen in het Midden-Oosten (Israël, Syrië, Libanon, Irak) en in Turkije. Zij wonen ook in Europa en Noord-Amerika. De liturgie is in het Syrisch, een Aramees dialect.

Aramees behoort tot de Semitische talen en wordt tot de dag van vandaag in de kerkelijke boeken gebruikt. Aramees is de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is en zou de taal geweest zijn die Jezus Christus sprak.
Heba en haar mensen vertegenwoordigen, dus een heel vroege christengemeente en een heel oud volk, dat regelmatig in de Bijbel genoemd wordt.

Zij zongen hun lied in hun eigen taal, maar de rest van de kerkgangers zongen het in het Nederlands mee.

Avé avé, Avé Maria, Avé avé Avé Maria.