Heistelling sloeg damwanden

Tot nog toe vonden er vooral voorbereidende werkzaamheden plaats bij de kruising van de Krabbendijkestraat met de Kamperlandsingel.

In een vorig bericht werd de afsluiting aangegeven. Dat is via deze link te zien.

Er verscheen een enorme heistelling en die heeft inmiddels damwanden geslagen.

Het echte vervangen van de duiker op die plek kan nu beginnen.