Helden in Pendrecht

Na afloop van het ‘heldenoverleg’ liepen held van juli 2010, Sylvia van Eyk, en held van een eerdere maand, Joke Spijkers, langs de Toneelwinkel Pendrecht. De vergadering van de African United Women was net afgelopen. De heldengroep kwam bij elkaar om over nieuwe activiteiten in het kader van de Campagne Pendrecht is Goed Bezig te praten en de African United Women willen graag iedereen laten weten dat ze geweldige kwaliteiten en fantastisch cultuurgoed vertegenwoordigen.

Bridget Nalwoga rechts op de onderste foto herkende meteen Sylvia van Eyk. Zij zag haar kans schoon, want Sylvia weet immers alles van Opzoomeren en zou haar best eens goede adviezen kunnen geven om in haar straat, de Ellemeethof, ook een succesvolle Opzoomergroep te krijgen.

De telefoonnummers zijn al uitgewisseld, dus wie weet?