Heldenhap in het Vrouwenhuis Vitale Wereldvrouwen

De heldenhap Pendrecht blijft goed bezig vond plaats op donderdag 17 maart 2011. Er werd gesproken en gegeten door Joke Bosch van de speeltuin Pendrecht 7 en de eerste held, Joke Spijkers, die je een multivrijwilliger zou kunnen noemen, Dilek Sasmaz van het Vrouwenhuis Vitale Wereldvrouwen, dagburgemeester Mario Bosch die Pendrecht In de Kijkerd zette, Saina Lucio, Erwin Ballootje en Kimberley Marlin van de carnavalsvereniging Elegance), Tjark Jansen van de zoektocht naar de Ziel van Pendrecht, Charifa Blinker van het Pendrecht Theater, Huib van Dieijen van de wielerronde van Pendrecht, Bien Hofman van de Pendrecht Universiteit, Rieks Westrik (opbouwwerker), Mimount Hammouche van de avontuurlijke speeltuin Stellenbos, Sihem Sabbar een actieve bewoner, Clasien Kramer van de taal- en conversatielessen, Carla van Houten van de winkeliersvereniging Pendrecht, Elly Pesik van de tuinenactie, Leila van het Vrouwenhuis Vitale Wereldvrouwen, Debby Smit van Woonstad Rotterdam, Ilona Otter beheercoördinator van de deelgemeente Charlois, Harry Kock de laatste held en voorzitter van het heldenoverleg van Pendrecht is Goed Bezig, Joop Stobbe wijkcampagneleider van Pendrecht is Goed Bezig.

Medegedeeld werd dat per 17 maart er naast de helden een aantal bewoners aangesloten bij Pendrecht Blijft Goed Bezig. Deze actieve bewoners zijn gevraagd om bij dit overleg aan te sluiten omdat zij met hun ervaring en kennis een bijdrage kunnen leveren en aanvulling bij toekomstige activiteiten in de wijk waardoor de groep helden kan worden versterkt.

Vrijdag 18 maart wordt het Holi Phagun gevierd met dans, muziek, eten en een verhaal vanuit de Ramain groep van de Hindoestaanse gemeenschap binnen Pendrecht. Aanvang 18.00 uur in het Servicepunt Zuid, Plein 1953 nr 63.
Zondag 27 maart zal er om 16:30 uur teruggekeken worden op de maand maart 2011 over levensbeschouwingen en vindt de afsluitborrel plaats met Tjark Jansen in de Open Hofkerk aan de Sliedrechtstraat 57. Iedereen is uitgenodigd om samen met Tjark Jansen terug te kijken op deze maand. Pieta Bot van (BAF) zal een column uitspreken over de Ziel van Pendrecht. Ook wordt er een korte video vertoont waarbij Pendrechtenaren en betrokken professionals hun idee geven over wat de Ziel van Pendrecht is.
30 maart is de officiële onthulling van de naam voor de 55+ flats aan de Dinteloordstraat. Mario Bosch heeft in de jury gezeten voor de naamgeving en vertelt dat het complex genomineerd is voor de architectuurprijs.

Mozaik helden:
Door de helden is een participatie aanvraag gedaan voor een blijvende herinnering aan de inzet van helden voor Pendrecht is goed bezig. De helden maken het ontwerp van dit mozaïek, doen de uitvoering en bepalen de plaats in de wijk.
Als mogelijke ideeen zijn naar voren gekomen;
• Een staande wereld bol met vlaggen die de symboliek uitdrukken van de multiculturele samenleving in Pendrecht uitgedrukt met vlaggen
• Een plaquette met naam helden en een symbool waarvoor zij hebben gestaan in de helden maand.
• Een boom met vertakkingen met daarin de helden, bedoeld als symboliek van samenhorigheid, verbondenheid en een grote familie.

Elly Pesik zal met Fransje Trotz en Michiel Brink contact opnemen met de vraag deze ideeën op papier uit te tekenen zodat aan de hand van voorbeelden er een gezamenlijke keuze gemaakt kan worden.

Exotic Pendrecht
Saina Lucio van Elegance wil opnieuw Exotic Pendrecht organiseren. Zij zou het leuk vinden dat allerlei groepen met hun eigen culturele achtergronden meedoen door bijvoorbeeld een kraam te bemannen met eten en typische eigen culturele spullen. Omdat de maand Ramadan dit jaar in augustus valt wordt er afgesproken dit feest te houden op 10 september. Dan kunnen alle groepen bewoners meedoen en op deze dag wordt door de winkeliersvereniging een braderie gehouden. De vitale smikkelaars van het Vrouwenhuis Vitale Wereldvrouwen wordt hierbij nadrukkelijk uitgenodigd. Charifa Blinker zal komen zingen, dat is afgelopen jaar er niet van gekomen.

Maand April Pasen
De maand april staat in het teken van Pasen en kinderen, Eimert Hazebroek, poelier ‘t Haasje, staat die maand als held op het billboard en zal de wijk voorzien van de benodigde eieren.
In april staan ook de volgende activiteiten op de agenda:
13 april paaseieren zoeken en paaslunch door de kindercampus en speeltuin Pendrecht 7
20 en 21 april Pasen op de basisscholen
22 april feest rond Eimert Hazebroek met kleurwedstrijd, paaseieren schilderen en schminken.
23 april winkeliers vereniging stuurt paashazen het Plein op en zorgt voor leuke attentie bezoekers Plein 1953.
23 april – speeltuinvereniging Pendrecht 7 wil paaslunch en paasspelen organiseren met bewoners.
25 april – paaseieren zoeken in het Stellenbos, Sihem Sebbar en Joke Spijkers zullen Mimount helpen.
27 april – Feest in het Stellenbos voor de kinderen in samenwerking met Tos. Het buurtfeest is inclusief springkussen en vele andere leuke attracties.

Maand Mei:
De maand mei staat de kinderraad centraal. De zoon van Sihem Sebbar is dan de held. De activiteiten hierom heen staan vast en worden georganiseerd door de basisscholen en de kindercampus.
Op zaterdag 21 mei staat een groot muziek en dans feest op het program, georganiseerd vanuit Vitaal Pendrecht. Een groot aantal muziekverenigingen, zoals drum en fanfareband Excelsior, Line Dance groep, de brassband MUB. Bien Hofman vraagt Charifa of het Pendrecht Theater met een zanggroep en Elegance een bijdrage aan deze activiteit kunnen leveren.
In de maand mei is er ook weer een tuinenactie met Aafje, het vrouwenhuis en winkeliersvereniging Plein 1953, die al toegezegd een bijdrage te leveren vanuit hun doelgroepen. Doormiddel van kraampjes met workshops vergelijkbaar met de plantjesmarkt van 2010.

Maand Juni
Afsluitingsmaand Pendrecht is goed bezig wordt gevierd op zaterdag 27 maart met een barbecue en muziek. De barbecue wordt gehouden voor alle direct betrokkenen van de branding Pendrecht is goed bezig en zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Vanaf 20.00 uur zal het feest welke wordt gehouden in speeltuin Pendrecht 7 voor ieder toegankelijk zijn.
De helden zijn samen met Armando bezig een Pendrecht lied te maken en met een koor brengen. Ook medewerkers van Woonstad Rotterdam en de Deelgemeente Charlois zullen worden verzocht hier aan mee te doen.

Verder ter tafel is gekomen
Debby Smit deelt mee, dat er een verjaardagskalender in de maak is en ze vraagt commentaar op het ontwerp.
Dilek Sasmaz meldt dat zij in haar straat ook de Opzoomergroep nieuw leven in wil blazen en vraagt Rieks haar daarbij te helpen.
Mimount meldt dat zij in het Stellenbos op 7 mei een activiteit draaien voor Moederdag en zaterdag 14 mei wordt er weer een scouting dag gehouden.
Joop deelt mee een gesprek gehad te hebben met Jennemien van de Beatrixschool. Zij starten 29 maart met 3 weken cultuur op school en doen dit met een opening om 13:30 uur. Er zal een optreden zijn van een buikdanseres en een vlaggen parade. Er worden per klas landen centraal gesteld en hebben nog een paar vlaggen nodig. Zoals een Marokkaanse vlag, Turkse vlag, Australische vlag, Ghaneese vlag, Chinese vlag. Chariffa geeft aan hieraan mee te willen doen en Jennemien zal hierover worden geïnformeerd.