Henk van Immerzeel overleden

Het volgende bericht kwam van de Deelgemeente Charlois Rotterdam

Henk van Immerzeel overleden

Zaterdag 25 september jongstleden is oud-bestuurder Henk van Immerzeel op 75-jarige leeftijd overleden.

Henk van Immerzeel was raadslid van het eerste uur. Toen de allereerste deelgemeenteraad op 10 januari 1973 aantrad, was Henk van Immerzeel er al bij. Als portefeuillehouder voor Sociale Zaken en Volksgezondheid had hij tevens zitting in het eerste dagelijks bestuur.
In de jaren 1976 tot 1980 en 1991 tot 1998 had hij achtereenvolgens Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting en daarna Ruimtelijke Ontwikkeling in zijn portefeuille. In die hoedanigheid speelde hij in de jaren 90 een belangrijke rol bij de toenmalige vernieuwing van het Ahoycomplex en Plein 1953 en bij diverse bouwprojecten in de wijken.
Henk was een markante verschijning in Charlois, wars van conventies en protocollen, met een grote bevlogenheid en verantwoordelijkheid voor de publieke zaak en was een inspirerend spreker.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Aldus het bericht op de site van de Deelgemeente Charlois. Vitaal Pendrecht sluit zich daarbij aan!