Henri Appeldoorn volgt Simon Caarels op

Geachte bewoners van Pendrecht,

Als uw nieuwe buurtagent heb ik onlangs (voorlopig) het stokje mogen overnemen van Simon Caarels. Na 5 jaren hard werken in uw wijk is hij een nieuwe uitdaging aangegaan binnen de politie. Gelukkig is deze wandelende Pendrecht databank niet voor u en mij verloren gegaan en zal ik nog regelmatig een beroep op hem mogen doen als ik vragen heb. U zult het voorlopig dus met mij moeten doen. Ik ben dan ook blij de kans te hebben gekregen om mij aan u voor te stellen.

Na enige omzwervingen in het bedrijfsleven waar ik vooral in de logistiek en inkoop heb gewerkt, heb ik op iets minder jonge leeftijd toch de beslissing genomen over te stappen naar de politie. Naast mijn bedrijfsleventijd was ik enige jaren politiereservist en had dus al een beetje in de keuken gekeken van het politiewerk. En dat trok mij toch eigenlijk wel. De passie (want dat is het voor mij) van te trachten het verschil te kunnen maken voor de maatschappij. Na de volledige opleiding in Amsterdam te hebben gevolgd, ben ik als agent begonnen in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit daar ik in die omgeving geboren ben enige tijd geleden. Het bureau Hilversum was het bureau waar ik 7 jaar mijn inzet met veel plezier heb mogen tonen zowel op wijk, noodhulp als op rechercheniveau. Ongeveer 2 jaar geleden heb ik de overstap gewaagd naar het grote Rotterdam. Ben begonnen in Rozenburg team Centrum (vond het altijd wel kinken), waar ik mij vooral bezig hield met drugs, geweld, woninginbraken en jeugd. Vorig jaar augustus ben ik begonnen op het wijkteam Tarwewijk, heb in november en december gewerkt op Oud Charlois en ben nu met veel enthousiasme begonnen als uw buurtagent van Pendrecht.

Ik sta voor laagdrempeligheid. Ik vind een goede wisselwerking tussen de burger en de politie heel erg belangrijk, daar de politie het niet allemaal alleen kan doen. Dit vraagt zowel van u als van mij een inspanningsverplichting. Van u voor het blijven aan¬dragen van aangelegenheden die u waar¬neemt. Van mij om te kijken hoe ik en het wijkteam daar zo goed en efficiënt mogelijk mee om kunnen gaan. Ik kan u niet beloven dat we alles kunnen oplossen, maar ons best kunnen we in ieder geval wel doen.
U zult dit stukje even zonder foto moeten doen, maar hoop u op straat tegen te mogen komen en met u in gesprek te mogen gaan. Ik ben niet moeilijk te missen. Meestal loop of fiets ik door onze wijk. Ben enigszins kalend en heb veelal een glimlach op mijn gezicht omdat ik mijn werk met plezier doe. Mocht u mij een tijdje niet tegen zijn gekomen dan kan dat het volgende betekenen:
1. Ik had het lef een keer vrij te nemen.
2. Ik had mijn politie-uniform niet aan, maar surveilleerde in burger en viel dus blijkbaar niet op.
3. U was niet buiten om met mij in gesprek te gaan.

Mijn motto:
Ik ken geen problemen, slechts uitdagingen en u kunt mij niet frustreren, slechts stimuleren!!!

Henri Appeldoorn