Herdenking Sedar Soares

Het is bijna één jaar geleden dat Pendrecht/Rotterdam/Nederland opgeschrikt werd door een gewelddadig incident. Vijf jongens waren bezig met kattekwaad. Vanaf het dak van een parkeergarage gooiden ze sneeuwballen naar passerende auto’s.
Een automobilist stapte uit en loste enkele schoten uit een vuurwapen. Iedereen dook maar Sedar Soares was te laat en de sneeuw kleurde rood. De volgende dag overleed de 13-jarige knul aan z’n verwondingen.
Deze gebeurtenis beheerste februari 2003 de media, vele duizenden gaven van hun afschuw blijk tijdens de stille tocht. De politie heeft op allerlei manieren het publiek gevraagd medewerking te verlenen aan het onderzoek.
Een jaar later: De moeder van Sedar is verhuisd, de dagelijkse gang langs de moordlocatie was voor haar niet dragelijk. Met steun van velen zijn de rekeningen voor begrafenis en grafsteen betaald. Er is geen dader bekend en de politie is nog altijd op zoek naar personen waarvan ze verwachten dat die iets gezien kunnen hebben.
Sedar is nog niet vergeten. Vanuit verschillende hoeken ontstaan initiatieven om één jaar na…. niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
De familie van Sedar beschouwt dit als een grote steun. Zij leven nog dagelijks met hun verdriet, woede en frustratie en de eerste dagen van februari zijn voor hen extra zware tijden.
Daarom het verzoek aan allen om mee te doen aan de herdenking van Sedar Soares.

Op zondag 1 februari vindt om 10 uur een kerkdienst plaats ter nagedachtenis van Sedar in de Rooms Katholieke Bavokerk aan de Slinge.
Aansluitend wordt rond half twaalf een herinneringsplaquette onthuld op het Metrostation.
In het wijkcentrum Middelburgt aan Plein 1953 is gelegenheid tot napraten.

Voor meer informatie:
Frank Boerboom – Bewonersorganisatie Pendrecht – 06-23704496 – frankboerboom@wanadoo.nl