Herstructureringskaart van Pendrecht

Op 19 en 26 april informeerde de Nieuwe Unie de bewoners van de Tiengemetenbuurt en de Ossenissebuurt over de plannen voor hun buurt. Er werd ook een totaal kaart van de herstructurering van Pendrecht vertoond.
Op de kaart zijn ook de plannen voor de Herkingenbuurt en de Zierikzeebuurt in beeld gebracht.

Alleen langs de Oldegaarde en langs de Slinge moeten nog twee projecten in aanbouw genomen worden.

Het project Schelphoek in de Zierikzeebuurt vordert getaag.