Het biljarten in de Zuiderkroon is weer begonnen

Mario Bosch beschrijft het in zijn weblog als volgt:

“Na twee maanden kan ik op zaterdagmiddag weer mijn gebruikelijke cappuccinostop houden in de Zuiderkroon en ook voor de biljartclub begint vandaag het nieuwe speelseizoen. Iets voor enen arriveer ik op het Vlissingenplein en enkele biljarters staan al bij de deur te wachten op het moment dat we naar binnen kunnen.

De eerste speeldag verloopt niet anders dan anders: met een klein stofzuigertje wordt het laken schoongemaakt (een klusje dat bijna altijd door wedstrijdleider Koos Smits wordt gedaan, bovenste foto) en daarna treden de eerste spelers aan, Wim van der Pot en Theo Boon (onderste foto). Op 30 augustus j.l. bestond de Biljartclub Zuiderkroon vijf jaar maar om financiële redenen is besloten om het jubileum niet te vieren.”