Het eerste toernooi van de Olympische Spelen van Pendrecht 2012

Dinsdagmiddag spelen ze altijd sjoelen en er wordt geklaverjast in de Zuiderkroon. Eén keer in de twee maanden is er een sjoeltoernooi. Ook dinsdag 12 juni. Dat toernooi kreeg meteen een olympisch karakter.
Het was allemaal nog een beetje onwennig. De avond ervoor was pas het Olympisch Comité geïnstalleerd.

Maar toch!

Het sjoeltoernooi vindt maar één keer in de twee maanden plaats en dinsdag 12 juni was er ook zo’n toernooi.

De speelplek is Restaurant Zuiderkroon en de wedstrijdleider is Frida de Bruin.

Zij houdt de scores bij en deed dat ook op 12 juni. Er waren 15 deelnemers, meestal zijn het er meer.

“Vaak halen we de 20!”, aldus Frida. De medailles kwamen eigenlijk ook veel te laat. De Olympisch Comité vertegenwoordigers zagen er nauwelijks heil meer in,

maar toch:

De prijzen werden uitgedeeld:

De Goud Medaille ging naar

Gerlinde Kramer

De Zilver Medaille werd omgehangen bij

Nel Hoogenboezem

en

het Bronzen metaal werd om de hals gehangen van

Elly Kock

Er wordt altijd met enthousiasme gespeeld volgens de wedstrijdleider en de deelnemers beamen dat gretig.

Iedere deelnemer krijgt overigens een speciale deelnemersmedaille, ook de winnaars.

Gerlinde moest al meteen met Vervoer op Maat naar huis en liet trots haar gouden plak aan de chauffeur zien.

De andere genoten nog even na van een bitterbal.

Frida telde de herinneringsmedailles en ging weer snel verder met de andere wedstrijd.

Klaverjassen.

Daar komt een volgende keer een toernooi van en er zit ook een eindronde in de pen.

Tijdens de kleine plechtigheid blijkt er toch een cruciale fout gemaakt te zijn. De bronzen en zilveren medaillehouders blijken verwisseld te zij. De tweede plek was toch echt voor

Elly Kock

en derde werd

Nel Hoogenboezem.

Het euvel is inmiddels hersteld. En, ja zo erg is het nou allemaal ook weer niet. Voor de statistieken is het wel belangrijk:

1. Gerlinde Kramer
2. Elly Kock
3. Nel Hoogenboezem