Het is herfstvakantie, dus …..

Van 20 tot en met 24 oktober is het herfstvakantie en dan ……
Emel Ouaghmiri loopt stage bij Vitaal Pendrecht.

Allen deze week, de week van 20 tot en met 24 oktober even niet. Het is herfstvakantie en dus heeft ze vrij …..

Maar is in die week helemaal vrij? Nee niet echt.

Ze vervult in het gezin ook een belangrijke functie. Ze draagt ook even de zorg voor haar zusjes. Zonder te mopperen trouwens.

Een top meid die Emel.