Het lied van de aarde en Captain Noah in Open Hofkerk

Zondagmiddagmuziek in de Open Hofkerk op 5 februari 2012, aanvang 15:00 uur. In collegiale samenwerking met de Open Hof in Rotterdam-Ommoord komt een prachtig project tot stand: de uitvoering van “Het lied van de aarde”, tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Tom Löwenthal. In november 2011 met veel succes in Ommoord, nu “op” Zuid. Onder leiding van dirigent Willem Blonk, die de arrangementen verzorgde, voeren de Open Hof Cantorij en het koor Hemelsbreed met diverse vocale solisten dit bijzondere werk uit. De begeleiding is in handen van een percussionist, pianist Frank den Herder en organist Anton Doornhein.
Zondagmiddagmuziek in de Open Hofkerk te Rotterdam-Pendrecht

5 februari 2012, aanvang 15.00 uur

In collegiale samenwerking met de Open Hof in Rotterdam-Ommoord komt op 5 februari een prachtig project tot stand: de uitvoering van “Het lied van de aarde”, tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Tom Löwenthal.

In november 2011 is deze compositie met veel succes uitgevoerd in Ommoord, nu wordt dit herhaald “op” Zuid. Onder leiding van dirigent Willem Blonk, die ook de arrangementen verzorgde, voeren de Open Hof Cantorij en het koor Hemelsbreed met diverse vocale solisten dit bijzondere werk uit. De begeleiding is in handen van een percussionist, pianist Frank den Herder en organist Anton Doornhein.

Het Lied van de aarde is een groot gedicht van Huub Oosterhuis over de aarde en hoe de mens daarmee omspringt. Over het verwelken en wankelen van onze planeet en – tóch – het visioen van een nieuwe gemeenschappelijke toekomst vol vrede. De vrijheid van mensen om daarvoor te kiezen en daarnaar te handelen is een centraal gegeven in de spannende tekst ervan.
Het programma begint met twee orgel composities over psalm 87, de “Open Hof Psalm”. In het front van het Vierdagorgel is mooi houtsnijwerk te bewonderen gebaseerd op de vier verzen van deze psalm.
vers 1: het binnentreden door de poorten van de Godsstad
vers 2: de volken en de landen, volksmuziek, jazz, klezmer
vers 3: God schrijft de volken op Zijn rol en draagt heb in Zijn hand
vers 4: er wordt gedanst, gemusiceerd en gezongen rond Zijn fontein

Verder klinkt voor de pauze de compositie Captain Noah and his Floating Zoo. Het verhaal van de Grote Vloed blijft tot de verbeelding spreken. Wij westerlingen kennen het in de eerste plaats uit onze joods-christelijke traditie. Maar het bijbelse zondvloedverhaal uit Genesis 6 t/m 9 was niet het eerste in zijn soort. Het Babylonische Gilgamesh Epos bestond al toen het volk Israël in Babel in de ballingschap terecht kwam. De bijbelschrijver werd als het ware uitgedaagd om er vanuit het geloof van Israël op te reageren en legde waardevolle geloofsaccenten. De tekst is verwerkt tot een 10-delige cantate door Michael Flanders en Joseph Horovitz geschreven in populaire stijl voor koor, solisten en piano.

U bent zeer welkom om deze middag met fantastische muziek te komen meemaken.

De zaal is open vanaf half drie. Het concert duurt van 15:00 tot 17:00 uur. Er is een pauze met koffie en thee.
De toegang is € 6,–; pashouders € 4,–; kinderen t/m 12 jaar gratis.

De sopraansoliste, Danny Van Hoof staat afgebeeld op de bovenste foto.

Een heel belangrijke rol wordt vertolkt door de sopraan Danny Van Hoof.
Aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen behaalde ze een Eerste Prijs Zang en een Meestergraad Zang.
Toen ze twintig was, zong ze de rol van de ‘Stem van God’ in de kameropera ‘Het Lied van de Aarde’ van de Nederlandse componist Tom Löwenthal. Deze partij zou ze met tussenpozen blijven herhalen in Vlaanderen en Nederland. In 2003 verscheen hiervan een live-opname op CD. Deze is ook vanavond te koop. Ze werkte als soliste mee aan verschillende CD-opnamen van nieuwe liturgische muziek in Vlaanderen en Nederland.
Ook bij Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe verleende ze reeds haar medewerking in binnen- en buitenland; onder andere op het Edinburgh Festival in Schotland en het Helsinki Festival in Finland.

Chris Cambré is de andere solist en staat op de middelste foto

Chris Chambree werd geboren in 1956. Reeds als kind waren er drie dingen die hij liever deed dan andere: zingen, tekenen en rekenen. En al ontwikkelde hij zich tot een veelproever, dit drietal bleef constant aanwezig.
Chris koos voor studies burgerlijk ingenieur architect, liet de muziek echter niet in de steek en volgde ook solozang en blokfluit. Hij stond mee op de eerste rij bij de oprichting van het koor Helicon in 1983 waar hij mee de lange weg volgde van studentenensemble tot gewaardeerd koor op het hoogste niveau.
Hij is momenteel docent wiskunde en esthetica en gangmaker in het ontwikkelen van computertoepassingen het onderwijs. Tegelijk blijft hij volop genieten van de combinatie muziek, kunst en wiskunde. Hij neemt dan ook graag de kansen te baat die krijgt om als koorzanger of solist op het podium te staan.
Zijn motto is: blijven proeven van de vele smaken die het leven biedt en in die vele verschillende bezigheden vooral ‘amateur ‘ te zijn en blijven in de letterlijke zin van het woord.

De dirigent en schrijver van de arrangementen is Willem Blonk afgebeeld op de onderste foto

Willem Blonk werd in 1956 in Woerden geboren. Op 17-jarige leeftijd ging hij, gemotiveerd door een in de tienerjaren ontstane interesse in zeilschepen, aan de Technische Hogeschool in Delft Scheepsbouwkunde studeren. Tegelijk nam hij daar les aan de Stedelijke Muziekschool en werd hij als dirigent actief binnen de studentenwereld. Na enkele jaren gooide hij het roer om en ging muziek studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Al bij zijn toelatingsexamen werd hem door de directeur daarvan aangeraden zich in de breedte te ontwikkelen. Het resultaat daarvan blijkt uit de eindexamens die hij aflegde: Schoolmuziek in 1983, Kerk¬muziek in 1984 en hoofdvak Orgel in 1985.
Op het Conservatorium deed hij als bijvakken o.a. piano, zang, blokfluit, directie en arrangeren. In de laatste fase van zijn conservatoriumstudie kwamen zang en koordirectie steeds duidelijker als sterke kanten naar voren en vlak er na behaalde hij eveneens zijn koordirectie-diploma. Ook de orkestdirectie-kant heeft hij verder ontwikkeld, getuige zijn deelname aan o.a. een dirigentenpracticum met het Noordhollands Philharmonisch orkest.

Hij was van 1979 tot 1998 dirigent van het Delfts Gemengd koor Ars Vocalis en is sinds 1982 cantor-organist in Rotterdam Ommoord. Hij dirigeerde bekende werken als de Johannes Passion en het Magnificat van Bach en het Mozart-Requiem, maar tevens bijzondere programma’s met twintigste-eeuwse muziek van Delftse en Rotterdamse componisten.

Ook de Renaissance en de vroege barok heeft zijn duidelijke belangstelling, getuige grote concerten met werken van Schütz en Monteverdi. Hij werkte vaak samen met professionele orkesten als Florilegium Musicum en het Randstedelijk Begeleidings Orkest. Verschillende concerten werden op Radio 4 uitgezonden.

Hij is nu, na een sabbatsjaar in het seizoen 2003 – 2004, in Rotterdam weer dirigent van de Open Hof Cantorij en -kindercantorij, het Oecumenisch Jeugdkoor Ommoord (OJKO), het In de Wolkenkoor en het Oecumenisch Ouderenkoor Open Hof. Verder van het vrouwenkoor Sootje Visch in Zevenhuizen en het Woerdens Kamerkoor.

Hij heeft een stroom aan nieuwe muziek voor kinderen, jongeren en volwassenen geschreven. Veel ervan verscheen in de boeken De zon is al op en Zing, adem, zing, beide vergezeld van een onder zijn leiding opgenomen cd, uitgegeven i.s.m. uitgeverij Kok en de KRO. Hij kreeg opdrachten voor composities en cd’s van andere organisaties als de Vrije Universiteit en de Protestantse Kerk in Nederland. In 1995 maakte de NCRV een documentaire over hem, waarin hij als dirigent met visie werd geportretteerd.

Als schrijver óver muzikale onderwerpen heeft hij zich hiernaast vooral ontplooid in de bladen Vocaal en Zing. Hij is tevens redacteur van Vocaal.

Mede dankzij zijn stimulerende invloed is in Rotterdam Ommoord een bloeiende concertpraktijk ontstaan. Ondersteund door de Stichting Open hof Muziek heeft hij een gevarieerd aandeel in de zondagavondconcerten en de Marktconcerten, waarmee hij in 1986 startte.
Daarnaast is hij leraar orgel, piano, muziektheorie en koorzang.
Hij werkt met kinderen met de methode Jongleren en is bevoegd docent voor de koristenopleiding, zoals die door de landelijke organisatie voor amateuristische muziekbeoefening Unisono is ontwikkeld.

De volgende concerten zijn op 27 mei met een concert door Jan van Dijk in het kader van 10 jaar Rotterdam Orgel Stad.

Op 16 september 2012 volgt een orgelconcert door studenten van Codarts, het Rotterdams Conservatorium.

En op 23 december 2012 zal het NEVA-ensemble uit Sint Petersburg een kerstconcert geven.