Het Rode en Oranje Team eindigden gelijk op Plein 1953

Vanuit de kindercampus en DEHMusschen, werd op 16 juni op Plein 1953 een voetbalcompetitie gehouden voor de kinderen van de vier basisscholen uit de wijk. Bijna 50 kinderen schreven zich in voor het toernooi en in 9 teams streden zij om de eerste plaats:

wie wordt het meest sportieve team van de middag?

Door de diverse samenstellingen ontstonden teams van kinderen die normaal gesproken niet bij elkaar in de klas zitten of met elkaar spelen. Het was dan ook een festijn van kennismaken met elkaar maar ook met het verenigingsleven.

In dit geval dat van DEHMusschen, de voetbalvereniging die aan de rand van Pendrecht, aan de Oldegaarde, haar sportvelden heeft liggen.

Twee vrijwilligers van de voetbalverenging en held van de maand Dirk, waren aanwezig om de dag door goede banen te leiden. En dat was nodig want door de harde wind kon op deze mooie dag maar één boardingveld neergezet worden.

Gelukkig waren er ook nog vrijwilligers van TOS die de wachtende teams vermaakten bij het hardschieten en op het pannaveldje.

Vanuit de Middelburgt werd gezorgd voor gezellige muziek.

Om half vier eindigde de competitie en ontvingen twee teams die beiden zes punten aan sportiviteit hadden behaald een echte oranje leren bal, die beschikbaar was gesteld door poelier het Haasje. Alle andere deelnemers kregen WK speldjes mee, wat lekkers en informatie van de voetbalvereniging.

Dirk, die voor deze middag speciaal zijn trainingspak van de voetbalvereniging had aangetrokken, ontving voor zijn rol als held in de campagne Pendrecht is Goed bezig zijn foto op een linnen doek en gaf te kennen zeker nog zes jaar zijn vrijwilligerswerk bij de voetbalvereniging voort te zetten.

Veel dank is de organisatie van dit sportieve gebeuren verschuldigd aan Dick Verhaar van TOS die de middag gezellig aan elkaar praatte, de Kindercampus, overige vrijwilligers van TOS en vrijwilligers van DEHMusschen voor hun inzet.
En natuurlijk ook aan Woonstad Rotterdam, die dit sportieve feest heeft gefinancierd.

In het bijzonder een extra bedankje voor de kinderen voor hun inzet!

Samen zijn we goed bezig!