Het zonnetje ging naar pastor Kees Bruin

Kees Bruin vierde met de parochie in Pendrecht op 15 april 2007 dat hij 40 jaar Priester was. Zie bijgaand beeld uit zijn uitnodiging van vorig jaar. Daar is inmiddels dus zo’n anderhalf jaar aan toegevoegd.

Zijn ex-collega Frans Timmermans zei bij die gelegenheid, dat toen Kees door monseigneir Zwartkruis tot priester gewijd werd, die functie iets was waar tegen op gekeken werd. “Nu”, voegde Timmermans er aan toe, “is de pastor een vriend”.

Dat Kees een vriend van Pendrecht geworden is, blijkt uit het gebaar van Gerard Boom.
Kees is een trouw bezoeker van de Pendrecht Dis(cussie) en houdt de ontwikkelingen in de wijk nauwgezet bij. Kees zorgde er onder andere voor dat de Pendrecht Monologen in de Sint Bavokerk na een mis opgevoerd konden worden.

Op zijn beurt toonde pastor Bruin zich verrast met het zonnetje.