Hoera, Basisschool “Over De Slinge”, Krabbendijkestraat heeft een Voorschool!!

Sonja Ollefers onderdirecteur van de obs Over de Slinge heeft voor In de Kijkerd het volgende artikel geschreven. U als bezoeker van de website kunt het stukje nu al lezen. Sonja stuurde het In de Kijkerd toe via Annemarie Commijs, die binnenkort weer gaat zorgen voor een reeks columns in haar wijkkrant “In de Kijkerd”.
Sonja, hier op de foto met leden van de kinderraad 2006 in De Passage, is erg in haar nopjes met de Voorschool op OBS Over de Slinge aan de Krabbendijkestraat. Zij schreef er het volgende artikel over:

“Op het moment dat u dit leest is de Voorschool waarschijnlijk al gestart en heeft peuterspeelzaal “t Slingertje” haar deuren geopend in het gebouw van de school. Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met het programma “Puk en Ko”, in de kleutergroepen wordt gewerkt met Ko-Totaal. Deze programma’s sluiten naadloos op elkaar aan, er is dus een doorgaande leerlijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Ook is er natuurlijk intensief overleg tussen de peuterspeelzaalleidsters en de juffen van de basisschool zodat de doorgaande leerlijn gewaarborgd blijft.
De peuters van 2 tot 4 jaar komen gedurende vier dagdelen per week naar de Voorschool, op het moment dat zij vier worden stromen zij automatisch door naar de basisschool. Dit is voor de kinderen heel prettig, omdat ze binnen het gebouw blijven hoeven ze niet meer te wennen, er is niet meer de spanning van een nieuw gebouw en de kleuterjuffen zijn ook al bekend, omdat er regelmatig uitwisselingsbezoekjes plaatsvinden. Ook zijn er soms gezamenlijke activiteiten met betrekking tot de thema’s uit de leermethode, bijvoorbeeld samen een gezellige afsluiting van een thema.
Zoals u kunt lezen wordt er dus een zeer kindvriendelijke en gestructureerde omgeving gemaakt, waar zij zich in alle rust en met alle mogelijkheden goed kunnen ontwikkelen.
Natuurlijk bent u altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op de Voorschool van obs Over De Slinge en peuterspeelzaal
‘t Slingertje. Inschrijven kan ook dagelijks. Het is wel prettig als u vooraf even een afspraak maakt zodat er alle tijd is om u rond te leiden en antwoord te geven op uw vragen.

Het telefoonnumer van de school is 010 4803552